A-stroom

Er wordt verder gebouwd op de leerstof uit het basisonderwijs aan een hoger tempo. Er wordt van jou een grotere zelfstandigheid verwacht. Je krijgt er les van verschillende leerkrachten. Kies je voor de A-stroom, dan wil je je voorbereiden op een studieloopbaan in het hoger onderwijs.

Eerste leerjaar A

Gemeenschappelijke basisvorming
aardrijkskunde 2
Frans 4
geschiedenis 1
godsdienst 2
lichamelijke opvoeding 2
muzikale opvoeding 1
natuurweten-schappen 2
Nederlands 5
plastische opvoeding 2
techniek 2
wiskunde 4
TOTAAL 27

 

Keuzegedeelte
  Klassiek Moderne STEM Moderne algemeen Moderne verkennend
verbindende communicatie 0,5 0,5 1 1
ICT 0,5 0,5 1 1
Latijn 4      
Nederlands     1 (uitbreidend) 1 (differentiërend)
Frans     1 (uitbreidend) 1 (differentiërend)
wiskunde   1 (verdiepend) 1 (uitbreidend) 1 (differentiërend)
natuurwetenschappen   1 (verdiepend)    
techniek / programmeren   2 (verdiepend)    
initiatie handel / mechanica-elektriciteit       in het 3e trimester

 

Keuzehulp

Keuze Kenmerken Voor wie?
1 Klassiek Spreken klassieke talen je aan? Heb je zin op je te verdiepen in de leefwereld van de Grieken en Romeinen? Wil je je geheugen en redeneervermogen aanscherpen?
In de lessen Latijn leer je teksten lezen en begrijpen. Zo ontdek je hoe een taal is opgebouwd. Maar het vak Latijn is meer dan alleen taal. Je komt in contact met een cultuur uit het verleden en zo ontwikkel je een genuanceerde kijk op het heden. De studie van het Latijn bevordert ook je leerhouding. We verwachten
van jou dan ook discipline en nauwkeurigheid. De lessen Nederlands, Frans en wiskunde verwerk je in een beperkter aantal uren. Het tempo ligt erg hoog.

Je deed het prima in de basisschool. Voor wiskunde, Nederlands en Frans behaalde je hoge resultaten. Je bent een leergierige leerling die een extra uitdaging kan gebruiken. Je hebt talent voor taal en geboeid door klassieke culturen!

1 Moderne STEM Goesting voor wetenschappelijke en technische innovatie?
STEM staat voor Science - Technology - Engineering – Mathematics.
In het vak STEM integreren we wetenschappen, wiskunde, ICT en een technisch- technologische component. Via onderzoekend leren (opzoekwerk, proeven, opstellingen, constructies...) ontdek en bestudeer je de wetenschap en technologie achter tal van zaken uit het dagelijks leven. Omdat je voor Frans, Nederlands en wiskunde één lesuur per week minder hebt, ligt het tempo in deze richting erg hoog.

Je deed het prima in de basisschool. Voor wiskunde, Nederlands en Frans behaalde je hoge resultaten. Je bent een leergierige leerling die een extra uitdaging kan gebruiken. Je houdt van wiskunde, wetenschappen en moderne technologie.

1 Moderne Algemeen Heb je een breed interesseveld? Schrikt studeren je niet af? Ga je theoretische uitdagingen niet uit de weg?
Dan voel je je als een vis in het water in '1 Algemeen'. In deze richting krijg je een extra uur van de hoofdvakken Frans, Nederlands en wiskunde in vergelijking met Stem en Klassieke talen. Dit biedt je verdieping voor deze vakken.

Je hebt de basisschool vlot doorlopen en had er met geen enkel vak problemen. Voor wiskunde, Nederlands en Frans behaalde je goede resultaten. Je hebt een breed interessegebied en je hebt al ontdekt waar je talenten liggen.

1 Moderne Verkennend

Twijfel je nog over de juiste studiekeuze?
In '1 Verkennend' krijg je een extra uur van de hoofdvakken Frans, Nederlands en wiskunde net zoals in '1 Algemeen'. Differentiëren betekent remediëren waar nodig en uitbreiden indien mogelijk. Zo kan je de leerstof op een rustiger manier verwerken. Je krijgt gepaste informatie over de mogelijkheden in het tweede jaar. Pas daarna maak je een definitieve keuze.

In de basisschool liep het niet altijd even vlot. Je slaagde, maar hebt toch nog moeite met sommige leerstofonderdelen. Bij die leerstof heb je nood aan remediëring. Je stelt je studiekeuze liefst nog even uit en je wenst je grondig te oriënteren.

 


Tweede leerjaar van de eerste graad (A-stroom)

Gemeenschappelijke basisvorming
aardrijkskunde 1
Engels 2
Frans 3
geschiedenis 2
godsdienst 2
lichamelijke opvoeding 2
muzikale opvoeding 1
natuurweten-schappen 1
Nederlands 4
techniek 2
wiskunde 4
TOTAAL 24

 

Basisopties
Latijn
Moderne wetenschappen STEM
Moderne wetenschappen
Handel
Mechanica-elektriciteit
Latijn
5
techniek
2
Frans
1
ICT- en klavier vaardigheden
2
Nederlands
1
wetenschappelijk werk
2
socio-economische initiatie
2
Nederlands
1
Frans
1
technische activiteiten (elektriciteit / mechanica)
7
wiskunde
1
wetenschappelijk werk
3
socio-economische initiatie
2
handel
4
 
 
 
 
wiskunde
1
wetenschappelijk werk
3
Nederlands
1
 
 
 
 
 
 
wiskunde
1
 
 
 
 
TOTAAL
8
TOTAAL
8
TOTAAL
8
TOTAAL
8
TOTAAL
8

Keuzehulp

Basisoptie Kenmerken
Latijn Latijn richt zich tot leerlingen met een grote belangstelling voor taal, cultuur en literatuur. De cursussen hebben een taalkundig en een cultuurhistorisch doel. Alhoewel Latijn nu een ‘dode' taal is, heeft ze eeuwenlang onze cultuur beïnvloed. Romaanse talen als Italiaans, Frans, Spaans stammen rechtstreeks af van het Latijn.
Moderne wetenschappen STEM

De basisoptie Moderne wetenschappen bereidt je voor op verder studeren in het ASO of een doorstroomrichting in het TSO.
In het 2e jaar ligt het accent op talen (Nederlands, Frans, Engels) en wiskunde. Je maakt kennis met economie en wetenschappen en je krijgt zowel wetenschappelijk werk als socio-economische initiatie.

Wie echter de vakken Nederlands, Frans en wiskunde kan verwerken binnen de gemeenschappelijke basisvorming, kan kiezen voor het keuzepakket STEM waar de nadruk ligt op wetenschappen, techniek en wiskunde (aanbevolen voor de leerlingen die met succes 1 STEM volgden).

Moderne wetenschappen De basisoptie Moderne wetenschappen bereidt je voor op verder studeren in het ASO of een doorstroomrichting in het TSO.
In het 2e jaar ligt het accent op talen (Nederlands, Frans, Engels) en wiskunde. Je maakt kennis met economie en wetenschappen en je krijgt zowel wetenschappelijk werk als socio-economische initiatie.
Handel Aanleg voor talen is belangrijk voor deze basisoptie. Als je kiest voor handel moet je belangstelling hebben voor theorie. 
In de lessen handel leer je een reeks begrippen in verband met het handelsleven, zowel op rekenkundig als op administratief vlak.
In de lessen toegepaste ict leer je efficiënt het toetsenbord beheersen en zo krijg je automatismen die broodnodig zijn als je met de computer je teksten uittikt.
Mechanica-elektriciteit De basisoptie Mechanica-elektriciteit biedt een praktische kennismaking met de wereld van elektriciteit en metaal. Je leert deze sectoren kennen zodat je een verantwoorde keuze kunt maken naar de 2e graad.
In ‘mechanica' leer je over de voornaamste gereedschappen, formaten, lijnsoorten, maataanduidingen in tekeningen. Je leert een tekening lezen en schetsen (ook op schaal, in perspectief …). Je leert ook de PC gebruiken bij het tekenen.

In ‘elektriciteit' leer je hoe elektriciteit wordt opgewekt (gelijkspanning, batterij en wisselspanning ...) en de voor- en nadelen van de verschillende manieren. Je maakt kennis met gereedschap en materialen. Ook de gevaren van elektriciteit komen aan bod: elektrische schokken, overbelasting en kortsluiting. Je leert de verschillende uitwerkingen van elektriciteit: warmte, licht, elektrische schokken, magnetisme, vonkopwekking.