B-stroom

Eerste leerjaar B

1B wordt 1P

Begeleiding op maat van Passagier - Steward - Piloot

Vakken in co-teaching (20 lesuren)

 • Nederlands (5)
 • Frans-Engels (3)
 • wiskunde (4)
 • natuur & ruimte (3)
 • maatschappelijke vorming (3) projectlessen rond herkenbare thema's
 • ICT (1)
 • mens & samenleving (1) o.a. verbindende communicatie

Vakken in kleine groep (12 lesuren)

 • godsdienst (2)
 • sport (2 ) turnen en zwemmen
 • beeld (2)
 • muziek (1)
 • techniek (5) kennismaking met elektriciteit en mode - zorg - voeding

 


Tweede jaar B-stroom (vanaf 1 september 2020)

Tweede beroepsvoorbereiding leerjaar (BVL)

Je kiest voor 2BVL als je,

 • heel graag met je “intelligente handen” werkt (14 uren per week) in de beroepenvelden elektriciteit of kantoor en verkoop;
 • graag vlug toepast wat je leert;
 • liever minder met het échte blokken bezig bent;
 • graag tijdens thema’s en projecten met anderen samenwerkt.

De eerste graad is een oriënterende graad. De nadruk ligt op de vakken van de basisvorming. Aanvullend worden twee beroepenvelden aangeboden als kennismaking met de studierichtingen van de tweede graad BSO.

Net zoals in het vak 'techniek' van het eerste leerjaar B, heeft het beroepenveld 'Elektriciteit' een sterke band tussen het denken en het doen. Via observatie, nadenken en proberen doen de leerlingen kennis en inzicht op; door observatie en praktisch werk worden zintuiglijke en motorische vaardigheden ontwikkeld.

Het beroepenveld 'Kantoor en verkoop' biedt de leerlingen de gelegenheid zich te oriënteren binnen de mogelijkheden van het handelssecundair onderwijs op BSO-niveau.

 

Basisvorming
godsdienst 2
Nederlands 3
Frans 1
wiskunde 3
natuurweten- schappen 2
maatschappelijke vorming 2
lichamelijke opvoeding 3
plastische opvoeding 1
muzikale opvoeding 1
TOTAAL 18

 

Beroepenvelden
Beroepenveld Elektriciteit
Beroepenveld kantoor en verkoop
technologische activiteiten
2
initiatie in administratie, retail en logistiek
2
realisatie technieken
5
ICT- en klaviervaardigheden
2
 
 
Nederlands (extra)
1
 
 
Frans
2
TOTAAL
7
 
7

 

 

Tweede leerjaar B-stroom (vanaf 1 september 2020)

Begeleiding op maat voor Brons - Zilver - Goud: Podium!

 • Brede basisvorming
 • 3 domeinen op basis van talent en interesse
 • Voorbereiding op en kennismaking met vakken uit studierichtingen tweede graad

20 lesuren algemene vorming

vakken in co-teaching (11 lesuren)

 • Nederlands (3)
 • Frans-Engels (3 )
 • wiskunde (3)
 • maatschappelijke vorming (2)

vakken in kleine groep (9 lesuren)

 • godsdienst (2)
 • sport (2)
 • beeld (1)
 • muziek (1)
 • natuur & ruimte (1)
 • techniek (2 )

12 lesuren differentiatie en basisopties

Differentiatie: 2 lesuren in co-teaching

 • Flex -ICT
 • Leerling kiest remediëring of verdieping in talen of wiskunde

Eerste basisoptie: 5 lesuren

 • economie en organisatie

Tweede basisoptie te kiezen: 5 lesuren

 • maatschappij en welzijn
 • stem technieken