B-stroom

Eerste leerjaar B

1B is speciaal voor leerlingen die eerder praktisch denken en graag de handen uit de mouwen steken. Ook leerlingen die geen getuigschrift van de basisschool behaalden, maar dit jaar 12 jaar worden kunnen in 1B terecht.

Deze leerlingen hebben behoefte aan aangepast onderwijs:

  • in de vakken Nederlands, Frans en wiskunde oefen je een aantal begrippen uit de basisschool opnieuw in;
  • in het vak maatschappelijke vorming komen actuele onderwerpen aan bod en leer je over de mens en het milieu;
  • tijdens de lessen techniek maak je op een praktische wijze kennis met elektriciteit maar ook met eenvoudig computergebruik, mode, voeding en verzorging.

Dankzij deze grote waaier kan je je een beter beeld vormen van welke richting je later wil volgen .

Basisvorming (24 lesuren)
godsdienst 2
Nederlands 5
Frans 2
wiskunde 4
natuurweten-schappen 2
maatschappelijke vorming 3
lichamelijke opvoeding 2
muzikale opvoeding 1
plastische opvoeding 3
Uitbreiding (8 lesuren)
eenvoudig computergebruik
2
elektriciteit
2
mode, verzorging, voeding
3
verbindende communicatie 1
TOTAAL
32

 

Tweede beroepsvoorbereiding leerjaar (BVL)

Je kiest voor 2BVL als je,

  • heel graag met je “intelligente handen” werkt (14 uren per week) in de beroepenvelden elektriciteit of kantoor en verkoop;
  • graag vlug toepast wat je leert;
  • liever minder met het échte blokken bezig bent;
  • graag tijdens thema’s en projecten met anderen samenwerkt.

De eerste graad is een oriënterende graad. De nadruk ligt op de vakken van de basisvorming. Aanvullend worden twee beroepenvelden aangeboden als kennismaking met de studierichtingen van de tweede graad BSO.

Net zoals in het vak 'techniek' van het eerste leerjaar B, heeft het beroepenveld 'Elektriciteit' een sterke band tussen het denken en het doen. Via observatie, nadenken en proberen doen de leerlingen kennis en inzicht op; door observatie en praktisch werk worden zintuiglijke en motorische vaardigheden ontwikkeld.

Het beroepenveld 'Kantoor en verkoop' biedt de leerlingen de gelegenheid zich te oriënteren binnen de mogelijkheden van het handelssecundair onderwijs op BSO-niveau.

 

Basisvorming
godsdienst 2
Nederlands 3
Frans 1
wiskunde 3
natuurweten- schappen 2
maatschappelijke vorming 2
lichamelijke opvoeding 3
plastische opvoeding 1
muzikale opvoeding 1
TOTAAL 18

 

Beroepenvelden
Beroepenveld Elektriciteit
Beroepenveld kantoor en verkoop
technologische activiteiten
2
initiatie in administratie, retail en logistiek
2
realisatie technieken
5
ICT- en klaviervaardigheden
2
 
 
Nederlands (extra)
1
 
 
Frans
2
TOTAAL
7
 
7