Schoolreglement

Ons schoolreglement bestaat uit drie delen. In het eerste deel vind je ons pedagogisch project en een engagementsverklaring tussen onze school en je ouders. In het tweede deel vind je o.a.  afspraken over afwezigheden, begeleiding bij je studies en een aantal leefregels. Tenslotte vind je nog heel wat nuttige informatie in een derde deel. Dat derde deel maakt strikt genomen geen deel uit van het schoolreglement, maar sluit er wel nauw bij aan. Alle drie de delen werden besproken op de schoolraad.

Schoolreglement delen 1 en 2

Deel 1: Opvoedingsproject

Deel 2: Eigenlijke schoolreglement

Download hier versie 18-19

Download hier versie 19-20

Schoolreglement deel 3

met o.a. schoolkostenraming

Download hier versie 18-19

Kostenraming schooljaar 2019-2020