Het KSO Glorieux heeft een nieuw logo

  • Posted on: 6 September 2017
  • By: ksoronse

Vorig jaar heeft de vzw VKORR (Vrij Katholiek Onderwijs Regio Ronse) een herstructurering doorgevoerd. Hierbij werd o.a. de naam van de vzw gewijzigd naar vzw Katholiek Onderwijs Ronse. Het katholiek onderwijs te Ronse biedt onderwijs aan vanaf de kleuterklas tot en met het secundair onderwijs. Met de herstructurering hebben alle scholen van de vzw beslist om ook als één geheel naar buiten te komen. Er werd dus een nieuw logo uitgewerkt voor alle scholen van de vzw. Om onderscheid te maken krijgt elke school onderaan het logo een naamsverwijzing.

Het logo is een zeshoek bestaande uit drie kleuren.

De drie kleuren verwijzen, in willekeurige volgorde, naar de drie niveaus die het Katholiek Onderwijs Ronse aanbiedt: kleuter, lager en secundair.

Het middelste, witte vlak is een tekstballon.
Een tekstballon verwijst naar ‘iemand die aan het woord is’ of, ruimer nog, naar ‘een gesprek’.

Een gesprek is een dialoog.

Een dialoog is een gesprek tussen twee of meer mensen, waarin een vrije gedachtenwisseling plaatsvindt, wat tot nieuwe inzichten leidt bij de betrokkenen.

In het onderwijs gaan wij dagelijks in gesprek met leerlingen, leerkrachten, ouders, externe partners,… Deze gesprekken zijn belangrijk binnen de vijf pijlers van het opvoedingsconcept van de katholieke scholen waarbij wij:

  • werken aan een schooleigen christelijke identiteit
  • werken aan een degelijk onderwijsinhoudelijk aanbod
  • werken aan een doeltreffende didactische aanpak en aan een stimulerend opvoedingsklimaat
  • werken aan de ontplooiing van elk kind, met brede zorg
  • werken aan de school als gemeenschap en organisatie

In onze multiculturele en multireligieuze samenleving is dialoog meer dan ooit van groot belang. Elkaar begrijpen, beluisteren, samen nadenken over,… geeft inzicht in wat jongeren en volwassenen bezig houdt…
Ons Katholiek Onderwijs Ronse besteedt dan ook grote zorg aan goed onderwijs voor elk kind, ongeacht herkomst of overtuiging.

Samen bouwen aan een mooie toekomst voor elke jongere is bouwen aan een mooie samenleving !

Tijdens een overgangsperiode zal ons vertrouwde logo nog wel enige tijd zichtbaar blijven.