Bezoek van de heer Lieven Boeve, directeur-generaal van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen

  • Posted on: 17 October 2017
  • By: lukas

De heer Lieven Boeve, directeur-generaal van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen, bracht op dinsdag 10 oktober 2017 een informele bezoek aan het Katholiek onderwijs van Ronse. De uitnodiging kwam van kanunnik André De Wolf die zelf van 1990 tot 2004 deze functie bekleedde.

Als taalgrensstad en Vlaamse stad met faciliteiten, kampt het onderwijs in Ronse toch wel met een aantal heel specifieke uitdagingen. Taalachterstand, een grote diversiteit en (on)gelijke kansen binnen het onderwijs zijn kenmerkend. Het bezoek stond in het kader van de zorg voor diversiteit in het algemeen en de zorg voor de diversiteit in zorg in het bijzonder, zoals dhr. Boeve zelf tweette.

Het bezoek startte op de wijkschool Sint-Pieter waar nagedacht wordt over hoe de parochiekerk een rol zou kunnen spelen in de uitbouw van het lokale onderwijs. Nadien kwam de basisschool Glorieux zelf aan de beurt. Meneer Boeve toonde zich vooral geïnteresseerd in de positieve manier waarop de school omgaat met de diversiteit binnen de leerlingenpopulatie gestoeld op de traditie van E.H. Glorieux (1802-1872).
Bij het bezoek aan KSO Glorieux kwam vooral de dialoog tussen de gemeenschappen aan bod: in dialoog gaan zonder afbreuk te doen aan de eigen levensvisie maar gericht op kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen.

De laatste stopplaats was de ‘centrale dienst’ van het Katholiek Onderwijs Ronse. Een schoolvoorbeeld van hoe kleuter-, lager- en secundair onderwijs efficiënt kan samenwerken in het belang van elk kind.

(Foto: Damien Van Wambeke)