Kerstwens

  • Posted on: 24 December 2017
  • By: ksoronse

Ik wens je met kerstmis
een warme stal, een veilige ruimte om te schuilen als het nodig is.

Ik wens je een os en een ezel
om je te verwarmen als het kil is.

Ik wens je herders op je weg
die je gelukkig maken met schamele geschenken.

Ik wens je de wijzen van elders,
die je inzicht geven, die je met kennis en kunde optillen.

Ik wens je een kribbe
als een veilige geborgen plek waar je je dromen ongegeneerd mag dromen.

Ik wens je een trouwe collega als Jozef,
die je nabij blijft, geen eisen stelt, maar je genegen is.

Ik wens je een warme vriendin als Maria,
die naar je blijft luisteren
en altijd achter je blijft staan, wat het leven ook brengt.

Ik wens je met kerstmis
de genade van een eenvoudige kerststal.

Ik wens je vooral
dat je os en ezel, herder en koning,
Maria en Jozef mag zijn voor anderen.

Tekst: Piet Stienaerts