Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u het antwoord op enkele veelgestelde vragen.

8.00 u.

Schooldomein toegankelijk

8.20 u.

Belteken: je bent aanwezig op school

8.25 u.

Eerste lesuur

9.15 u.

Tweede lesuur

10.05 u.

Pauze

10.20 u.

Derde lesuur

11.10 u.

Vierde lesuur

12.00 u.

Middagpauze

 • Op school eten?

Warme maaltijd, belegd broodje of eigen lunch.

 • Niet op school eten?

Enkel met toestemming van je ouders bij het begin van het schooljaar.

12.30 u.

Stille ruimte voor wie wil. Hier kan je leren en werken.

13.05 u.

Belteken: je bent aanwezig op school

13.10 u.

Vijfde lesuur

14.00 u.

Zesde lesuur

14.50 u.

Zevende lesuur

15.40 u.

Einde schooldag of pauze

15.50 u.

Avondstudie (maandag, dinsdag en donderdag) voor wie zich inschrijft of remediëringsklas voor wie uitgenodigd wordt.

16.50 u.

Einde avondstudie en remediëringsklas

Ja, we werken met Smartschool, een gebruiksvriendelijk elektronisch leerplatform en communicatiemiddel. Jij en je ouders krijgen elk een individuele login om betrokken te blijven bij het schoolgebeuren. Wat vind je op Smartschool?

 • De schoolagenda van elk vak met de leerinhoud per lesuur en de taken en toetsen;
 • Een overzicht van geboden begeleiding (remediëring);
 • De kalender met activiteiten;
 • Alle resultaten van taken en toetsen;
 • Extra les- en oefenmateriaal;
 • Berichten van en naar leerkrachten, medewerkers, directie, medeleerling … We geven je hierover in het begin van het schooljaar tips voor een goed gebruik.

Periode

Inschrijven

van 1 tot 26 april 2019

voorrangsperiode 1e jaar (broers/zussen reeds in secundair op KSO Glorieux – kinderen personeel)

van 27 april tot 10 mei 2019

voorrangsperiode 1e jaar (inschrijving volgens sociale kenmerken)

11 mei

Infodag van 9 tot 17 uur

na 11 mei

voor alle leerlingen
na telefonische afspraak

tijdens de vakantie:

 • van 30 juni tot 6 juli
 • op 16, 17 en 19 augustus

voor alle leerlingen

tussen 9 en 12 uur

na 19 augustus

voor alle leerlingen
na telefonische afspraak

Wij nemen ruim de tijd voor een intakegesprek om elkaar te leren kennen en je te helpen de juiste studiekeuze te maken. We verwachten ouder en leerling samen op dit gesprek.

NUTTIGE DOCUMENTEN bij inschrijven:

 • Identiteitskaart (of kids-id);
 • Laatste rapport en advies;
 • BaSO-zorgfiche (indien je dit kreeg in de basisschool);
 • Getuigschrift of attest basisschool;
 • Gemotiveerd verslag of verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs (indien van toepassing).

De handboeken betaal je rechtstreeks aan boekenfonds Iddink of aan je boekhandel.
De vaste schoolkosten zoals cursusmateriaal, fotokopieën en drukwerk, zwemmen en sportactiviteiten, materiaal voor werkstukken (bv. voor Techniek) worden verrekend via twee schoolfacturen.
Daarnaast gebruiken we op Glorieux Secundair de Xafax betaalsleutel die je via overschrijving of bancontact kan opladen. Daarmee betaal je variabele kosten van buitenschoolse activiteiten en eigen aankopen zoals maaltijden en drankjes.

 • Via Smartschool over punten, agenda, berichten … ;
 • Infoavonden, zoals de eerste schooldag voor de eerstejaars;
 • Rapporten
  • 4 x per jaar krijg je een rapport dagelijks werk;
  • Leerlingen met proefwerken (A-stroom) krijgen 3 x per jaar een trimesterrapport;
 • Oudercontacten
  • Woensdag voor de herfstvakantie;
  • Vrijdag voor de kerstvakantie;
  • Vrijdag voor de paasvakantie;
  • Indien gewenst op afspraak.

Bij inschrijving krijg je een code om de boekenlijst te raadplegen op www.iddink.be. Je kan de boeken daar kopen of huren, of je kan de boekenlijst downloaden en de boeken bestellen bij een boekhandel naar keuze.

Het hele schoolteam zet zich in om jou warm te onthalen! Via Smartschool of via een afspraak met het onthaal zijn we allen bereikbaar en bereid om jou te helpen waar nodig.

 • Vakleerkrachten;
 • Medewerkers van het onthaal en secretariaat;
 • Klassenleraars;
 • Zorgcoördinatoren;
 • Directie.

Je leert ons kennen tijdens de eerste week op Glorieux Secundair.

De school werkt nauw samen met het CLB om jou te ondersteunen op verschillende vlakken: leren leren, leren kiezen, leren leven en gezondheid.

Om jou beter te leren kennen, organiseren we doorheen het schooljaar reflectiegesprekken. Jij maakt een afspraak bij jouw klassenleraar voor een babbel over je welbevinden op school.

Je krijgt samen met jouw klasgenoten in het begin van het schooljaar peters en meters uit het vijfde jaar.

Op Glorieux Secundair bieden we een gevarieerd aanbod van activiteiten om jouw gehele ontwikkeling te stimuleren.

 • Klassfeerdag rond verbindende communicatie en preventie van pesten;
 • Schoolcross en sportdag;
 • Activiteiten tijdens de middagpauze zoals middagsport;
 • Vieringen en bezinningsmomenten;
 • Solidariteitsacties;
 • Eigen producties zoals theater of vrij podium;
 • Schoolkoor;
 • Creatieve werkjes maken ter inkleding van infodagen, Gedichtendag … ;
 • Positieve taalbeleving door Voorleesweek, Poëzieweek, Jeugdboekenmaand;

Ook buiten de klas- en schoolmuren bieden we je tal van leerervaringen aan.

 • Theatervoorstelling;
 • Ontmoeting met jeugdauteur en bezoek aan de bib;
 • Kangoeroewedstrijd wiskunde;
 • Studie-uitstappen voor sommige vakken;

Op Glorieux Secundair hechten we belang aan verbinding met elkaar. Empathie is een accentwaarde op onze school. Enkel door oprechte aandacht kan je werkelijk contact maken met de ander. In de lessen creëren we een rustig klimaat waar iedereen ongestoord kan werken en leren.

Als je een smartphone of muziekspeler bezit, mogen wij die op school niet horen en niet zien.

Voor de lessen Sport draag je het T-shirt van Katholiek Onderwijs Ronse met een donkere short of driekwart legging.

Voor de gewone lessen draag je eenvoudige, verzorgde kledij. Op school draag je geen vrijetijdskledij zoals joggingbroeken, slippers of kleding die je schouders of buik bloot laat.