Werkt glorieux secundair met een elektronisch leerplatform?

  • Posted on: 15 February 2019
  • By: ksoronse

Ja, we werken met Smartschool, een gebruiksvriendelijk elektronisch leerplatform en communicatiemiddel. Jij en je ouders krijgen elk een individuele login om betrokken te blijven bij het schoolgebeuren. Wat vind je op Smartschool?

  • De schoolagenda van elk vak met de leerinhoud per lesuur en de taken en toetsen;
  • Een overzicht van geboden begeleiding (remediëring);
  • De kalender met activiteiten;
  • Alle resultaten van taken en toetsen;
  • Extra les- en oefenmateriaal;
  • Berichten van en naar leerkrachten, medewerkers, directie, medeleerling … We geven je hierover in het begin van het schooljaar tips voor een goed gebruik.