Organogram

Organogram

Legende:

  • LOC: lokaal onderhandelingscomité (vergelijkbaar met de ondernemingsraad in een bedrijf)
  • CPBW: comité/dienst preventie en bescherming op het werk
  • CAIM: comité afgevaardigden van de inrichtende machten of schoolbesturen
  • CODI SG: comité directies van de scholengemeenschap
  • IKZ: integrale kwaliteitszorg
  • TAC: technisch adviseur coördinator
  • GOK: gelijke onderwijskansen