Studieaanbod vanaf 2021

Op 1 september 2019 start de uitrol van de modernisering secundair onderwijs met een vernieuwde eerste graad A-stroom en B-stroom.

Vanaf 1 september 2021 start dan de vernieuwde tweede graad. Het studieaanbod van Campus Glorieux Secundair ziet er dan als volgt uit (onder voorbehoud):

 

Finaliteit 

DOMEIN

Doorstroom

Dubbel

Arbeidsmarkt

ECONOMIE & ORGANISATIE

Economische wetenschappen

Bedrijf & organisatie

Organisatie & logistiek

MAATSCHAPPIJ & WELZIJN

Humane wetenschappen

Maatschappij & welzijn

Zorg & welzijn

STEM

Latijn

Natuurwetenschappen

Technologische wetenschappen

Elektrotechnieken

Elektriciteit

Vanaf 2023 ziet de derde graad er zo uit (onder voorbehoud):

 

Finaliteit

DOMEIN

Doorstroom

Dubbel

Arbeidsmarkt

ECONOMIE & ORGANISATIE

Economie-moderne talen

Economie-wiskunde

Bedrijfsorganisatie
OF
Commerciële organisatie

Onthaal, Organisatie & Sales

MAATSCHAPPIJ & WELZIJN

Humane wetenschappen

Gezondheidszorg

Verzorging

STEM

Informatie- en communicatietechnologie

Latijn-wiskunde

Wetenschappen-wiskunde

Elektrotechnieken

Elektrische installaties

OVERSCHRIJDEND

Latijn-moderne talen

Moderne talen-wetenschappen