Studieaanbod

Op Campus Glorieux Secundair kiezen wij voor een eenvoudiger en transparanter onderwijslandschap: de opdeling ASO / TSO / BSO verdwijnt. De studierichtingen krijgen een plaats in een nieuw matrixmodel, volgens inhoudelijke domeinen en volgens finaliteit. Wij bieden een rijk studieaanbod aan in de eerste graad (I). In de tweede (II) en derde graad (III) kan je een positieve keuze maken uit vier domeinen op basis van jouw interesses. Elke studierichting bevat vanaf de tweede graad naast een pakket basisvorming en een differentiatiepakket ook een specifiek gedeelte voor die studierichting.

Elke studierichting verzekert een goede aansluiting op het hoger onderwijs en/of de arbeidsmarkt. De mogelijkheden na het secundair onderwijs zijn duidelijk. Zo bereiden praktische of arbeidsmarktgerichte studierichtingen leerlingen voor op een onmiddellijke intrede op de arbeidsmarkt. Theoretische of doorstroomstudierichtingen zijn een goede voorbereiding op het hoger onderwijs. Daartussenin situeren zich technische studierichtingen met een dubbele finaliteit: leerlingen kunnen er onmiddellijk mee aan de slag op de arbeidsmarkt of kunnen verder studeren in het hoger onderwijs.

Bekijk onze infobrochures hier: 

Brochure 1e graad

Brochure 2e & 3e graad

Klik in onderstaande tabel op de rode termen om naar de juiste pagina te navigeren.

  algemeen
theoretisch
abstract
specifiek
praktisch
concreet
Eerste graad

A-stroom

1A: Klassieke talen, STEM, Algemeen, Verkennend

2A: Klassieke talen, STEM wetenschappen, STEM technieken (*), Moderne talen en wetenschappen, Economie & organisatie, Maatschappij en welzijn (*)

(*)=nieuw

B-stroom

1B: co-teaching

2B beroepenvelden: Economie & organisatie, STEM technieken, Maatschappij en welzijn (*)

(*)=nieuw

Economie & organisatie

Economie II
Economie-wiskunde III
Economie-moderne talen III
Handel II
Handel III
Kantoor II
Kantoor III
Talen Latijn II
Latijn-wiskunde III
Latijn-moderne talen III
Moderne talen-wiskunde III
   
Maatschappij
Humane wetenschappen II
Humane wetenschappen III
   
STEM Wetenschappen II
Wetenschappen-wiskunde III
Elektriciteit-elektronica II
Elektriciteit-elektronica III
Elektrische installaties II
Elektrische installaties III
 
Finaliteit Doorstroom Dubbel Arbeidsmarkt
En wat na het secundair? ABA / PBA PBA / HBO
Se-n-Se
Arbeidsmarkt
Specialisatie
Arbeidsmarkt

legende:

I: eerste graad
II: tweede graad
III: derde graad
ABA: academische bachelor
PBA: professionele bachelor
Se-n-Se: specialisatie secundair na secundair
HBO: hoger beroepsonderwijs