Steeds vernieuwen …

  • Posted on: 28 November 2019
  • By: lukas

Glorieux Secundair zet in op de ontwikkeling van hoofd, hart en handen van onze leerlingen. In die geest zijn de leerkrachten steeds op zoek naar nieuwe methodes en alternatieve manieren van lesgeven.

Zo stapte de school bijvoorbeeld mee in de methode van Familia Romana, waarbij er zo goed als voortdurend Latijn gesproken wordt tijdens de lessen Latijn. Op deze manier komt de taal echt tot leven.

Daarnaast proberen onze leerkrachten steeds wisselende lesmethodes uit. Zo leerden de leerlingen over voedselrelaties door actief samen aan de slag te gaan en zo vooral van elkaar te leren. Het resultaat? Enkel blije gezichten!

Verder zet de school in op vakoverschrijdend werken en het betrekken van de lokale gemeenschap. Zo trokken de leerlingen van 2 P de stad in om de theorie uit het vak Retail en Administratie in de praktijk te aanschouwen en aan elkaar uit te leggen.

Ook de leerlingen uit 2e en 3e graad Kantoor en Handel bezochten bedrijven zoals Lutosa en Larmusea en maakten de leerlingen van EI kennis met verschillende bedrijven en technieken op de BIS-beurs.

Tot slot trokken de leerlingen uit 3 en 4 kantoor en 3 EI in het kader van voorleesweek naar de kleuterschool. Ze lazen er voor aan de kleuters en brachten zo hun aangeleerde vaardigheden in praktijk.

Kortom: leren op Glorieux Secundair gebeurt met hoofd, handen en vooral met een groot hart!