A-stroom

In de eerste graad van het secundair onderwijs ligt de nadruk op een brede basisvorming met hoofd, hart en handen. Zo laten we leerlingen de kans voor zichzelf te ontdekken waar ze echt goed in zijn en vooral wat ze graag doen. Deze graad slaat een brug tussen het basisonderwijs en de tweede graad. Op Glorieux Secundair willen we deze tijd gebruiken om de leerlingen te laten groeien in abstract denkvermogen, zelfstandigheid en zelfredzaamheid, naast de verdere ontwikkeling van eigen interesses.

Eerste jaar van de eerste graad Tweede jaar van de eerste graad

Eerste jaar A-stroom

Alle leerlingen uit de A-stroom behaalden een getuigschrift van het basisonderwijs. Ze krijgen eenzelfde basisvorming van 28 uren op Glorieux Secundair.

 

Basisvorming

Lesuren

Aardrijkskunde

2

Frans

4

Geschiedenis

1

Godsdienst

2

ICT

1

Mens en samenleving

2

Muziek

1

Natuurwetenschappen

2

Nederlands

4

Sport

2

Techniek

2

Verbindend communiceren

1

Wiskunde

4

TOTAAL GEMEENSCHAPPELIJK GEDEELTE

28

 

Er blijven nog vier uren differentiatie over op Glorieux Secundair. Leerlingen kiezen op basis van hun kunnen en interesses welke richting het beste bij hen past.

1 Algemeen 1 Klassieke talen 1 STEM 1 Verkennend

 

1 A – Algemeen

Een leerling kiest voor de richting Algemeen, wanneer hij/zij een brede interesse heeft. De lagere school werd goed en op normaal werktempo doorlopen. Soms bleef de leerling echter op zijn honger zitten, terwijl andere onderwerpen een iets grotere uitdaging vormden.

Glorieux Secundair biedt aan deze leerlingen de kans om voor de hoofdvakken Nederlands, Frans en wiskunde boven op de gemeenschappelijke uren een extra uitdagingen te krijgen of net bijgespijkerd te worden waar nodig. Bij evaluaties gaan we na in hoeverre de basisdoelen bereikt zijn, maar ook of moeilijkere en complexere oefeningen door de leerling opgelost kunnen worden.

Differentiatie

1 A

Frans

1

Nederlands

2

Wiskunde

1

 

Is 1 Algemeen iets voor jou?

 • Je behaalde goede resultaten in de basisschool voor Nederlands, Frans en wiskunde.
 • Je werkt op een normaal tempo.
 • Tijdens de differentiatie-uren kan je remediëring krijgen of word je uitgedaagd om sommige onderwerpen uit te diepen. Communicatieve vaardigheden krijgen extra aandacht.

1 K – Klassieke Talen

Een leerling kiest voor de richting Klassieke talen, wanneer hij/zij geboeid is door talen en de klassieke oudheid. De lagere school werd vlot doorlopen en de leerling kon extra uitdaging gebruiken.

Glorieux Secundair heeft aan deze leerlingen de mogelijkheid de Latijnse en Griekse taal te leren kennen. Daarnaast gaan ze ook in op enkele culturele gewoonten uit de klassieke oudheid. We maken in de lessen Klassieke Talen gebruik van de natuurlijke taalmethode: doordat de leerkracht het Latijn (en het Grieks) actief gebruikt, worden de leerlingen erin ondergedompeld en raken ze sneller vertrouwd met de nieuwe taal. De leerlingen worden ook aangemoedigd om zelf mee te spreken in het Latijn, waardoor ze nieuwe woorden beter onthouden. Er wordt dus sterk ingezet op de verdere algemene ontwikkeling, met extra aandacht voor taal. Bij evaluaties gaan we na in hoeverre de basisdoelen bereikt zijn, maar ook of moeilijkere en complexere oefeningen door de leerling opgelost kunnen worden.

Differentiatie

1 K

Klassieke talen

4

 

Is 1 Klassieke talen iets voor jou?

 • Je behaalde hoge resultaten in de basisschool voor Nederlands, Frans en wiskunde.
 • Je werkt op een snel tempo.
 • Probleemoplossend denken vind je een leuke uitdaging.
 • Je bent geboeid door talen, cultuur en de klassieke oudheid.

Benieuwd naar wat deze basisoptie jou te bieden heeft? We stellen ze hieronder graag aan jou voor.

 

1 S – STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics)

Een leerling kiest voor de richting STEM, wanneer hij/zij wil weten hoe de wereld in elkaar zit. De lagere school werd vlot doorlopen en de leerling kon wat extra uitdaging gebruiken.

Glorieux Secundair probeert op de interesses van deze leerlingen in te spelen door extra technische, wetenschappelijke en wiskundige uitdagingen aan te reiken. Er wordt sterk ingezet op de verdere algemene ontwikkeling, met extra aandacht voor wetenschap. Bij evaluaties gaan we na in hoeverre de basisdoelen bereikt zijn, maar ook of moeilijkere en complexere oefeningen door de leerling opgelost kunnen worden.

Differentiatie

1 S

STEM techniek

2

STEM wetenschappen

1

STEM wiskunde

1

Is 1 STEM iets voor jou?

 • Je behaalde hoge resultaten in de basisschool voor Nederlands, Frans en wiskunde.
 • Je werkt op een snel tempo.
 • Je houdt van wiskunde, wetenschappen en moderne technologie.
 • Probleemoplossend denken vind je een leuke uitdaging.

Benieuwd naar wat deze basisoptie jou te bieden heeft? We stellen ze hieronder graag aan jou voor.

1 V - Verkennend

Een leerling kiest voor de richting verkennend, wanneer hij/zij een brede interesse heeft. De lagere school vormde soms een uitdaging qua snelheid of inhoud. Wat extra tijd of oefening geeft de leerling meer zekerheid.

Glorieux Secundair biedt aan deze leerlingen de kans om voor de hoofdvakken Nederlands, Frans en wiskunde boven op de gemeenschappelijke uren extra in te oefenen. Zo is de leerling zeker dat de leerstof grondig gekend is. In de taalvakken wordt sterk ingezet op communicatieve vaardigheden. Bij evaluaties gaan we na in hoeverre de basisdoelen bereikt zijn.

Differentiatie

1 V

Frans

1

Nederlands

2

Wiskunde

1

 

Is 1 Verkennend iets voor jou?

 • Je slaagde in de basisschool voor Nederlands, Frans en wiskunde.
 • Je krijgt meer tijd om de basisleerstof te verwerken.
 • Je hebt nood aan remediëring tijdens de voorziene lesuren, met focus op communicatieve vaardigheden.

Twijfel je tussen Algemeen & Verkennend? Hieronder zetten we de verschillen nog even op een rijtje.

 

Tweede jaar A-stroom

Het tweede jaar secundair onderwijs staat, net als het eerste jaar, nog steeds in het teken van een brede, algemene vorming waarbij de leerling kans krijgt de eigen interessegebieden te ontdekken.

Alle leerlingen uit de A-stroom krijgen in het tweede jaar eenzelfde basisvorming van 27 uren op Glorieux Secundair.

Basisvorming

Lesuren

Aardrijkskunde

1

Beeld

1/2*

Engels

2

Frans

3

Geschiedenis

2

Godsdienst

2

ICT

1

Mens en samenleving

1/0*

Muziek

1

Natuurwetenschappen

1

Nederlands

4

Sport

2

Techniek

2

Wiskunde

4

TOTAAL GEMEENSCHAPPELIJK GEDEELTE

27

                  * 2020-2021 / 2021-2022

 

De overige vijf uren vult de leerling in door te kiezen voor een basisoptie. Belangrijk is dat die keuze bepaald wordt door interesse. Zo krijgt elke leerling de kans na te gaan of hij/zij goed is binnen dit interessegebied om in het derde jaar een gerichtere keuze te kunnen maken. Het is belangrijk om te weten dat deze keuze niet bepalend is, want alle basisopties sluiten naadloos aan bij alle richtingen van de tweede graad. Enkel leerlingen die kiezen voor de basisoptie Klassieke talen starten hiermee in het eerste jaar. Later instappen is voor deze keuze niet meer mogelijk.

 

Economie en organisatie Maatschappij en welzijn Moderne talen en wetenschappen STEM Klassieke talen

 

 

 

Economie en organisatie

Glorieux secundair biedt de basisoptie Economie en organisatie aan op algemeen en verkennend niveau in de A-stroom en als verplicht onderdeel Economie en organisatie in de B-stroom.

Leerlingen die kiezen voor de basisoptie Economie en organisatie nemen graag het voortouw en zijn bezig met wat zich in de wereld afspeelt. Ze worden ondergedompeld in een economisch bad waarbij consumenten- en producentengedrag, ondernemingszin, data-analyse en de overheid hun belangrijkste focus vormen. De leerlingen bouwen verder op vaardigheden in de taalvakken, alsook in wiskunde en ICT uit het eerste jaar. De leerling leert naast geld verdienen en beheren ook hoe de overheid een maatschappelijke rol speelt in het produceren van goederen. Wetgeving, organisatorische en digitale vaardigheden zijn onontbeerlijk binnen het economisch domein. Nieuwsgierigheid, probleemoplossend en analyserend denken zijn de streefdoelen voor deze leerlingen.

Is Economie en organisatie op algemeen niveau iets voor jou?

 • Je hebt geen probleem om leerstof te verwerken.
 • Je wil graag weten hoe bepaalde wereldsystemen in elkaar zitten.
 • Je bent van nature uit ondernemend ingesteld.
 • Je bent geboeid door consumenten- en producentengedrag, overheid, financiën en digitale vaardigheden.
 • Probleemoplossend denken en modellen analyseren of onderzoeken vind je een leuke uitdaging.
 • Is Economie en organisatie op verkennend niveau iets voor jou?
 • Je krijgt graag meer tijd om leerstof te verwerken.
 • Je wil graag weten hoe bepaalde wereldsystemen in elkaar zitten.
 • Je bent van nature uit ondernemend ingesteld.
 • Je hebt interesse voor consumenten- en producentengedrag, overheid, financiën en digitale vaardigheden.
 • Logisch redeneren en modellen uitleggen vind je een leuke uitdaging.

Benieuwd naar wat deze basisopties jou te bieden hebben? We stellen ze hieronder graag aan jou voor.

Maatschappij en welzijn

Glorieux secundair biedt de basisoptie Maatschappij en welzijn aan op algemeen of verkennend niveau in de A-stroom en als keuzepakket Maatschappij en welzijn in de B-stroom.

Leerlingen die kiezen voor de basisoptie Maatschappij en welzijn willen graag de persoonlijke en gezonde levensstijl verder ontwikkelen. De leerling leert niet alleen zorg te dragen voor eigen gezondheid en welbevinden, maar krijgt ook inzicht in het sociale gedrag van mensen en maatschappelijke fenomenen. Ze raken vertrouwt met mens- en natuurwetenschappelijke disciplines zoals psychologie, sociologie en biologie. Door het verbeteren van de sociale en communicatieve vaardigheden kunnen leerlingen verbinding maken met diverse mensen en zorg verlenen in allerhande situaties. Welbevinden, gezondheid en lifestyle zijn de belangrijkste uitgangspunten.

Is Maatschappij en welzijn op algemeen niveau iets voor jou?

 • Je hebt geen probleem om leerstof te verwerken.
 • Je staat anderen spontaan bij met raad en daad.
 • Je wil graag weten hoe de wereld in elkaar zit en waarom bepaalde gebeurtenissen lopen zoals ze lopen.
 • Je bent geboeid door verzorging, gezonde voeding en cultuur.
 • Probleemoplossend denken en nieuwe methodieken of modellen ontwerpen en analyseren vind je een leuke uitdaging
 • Je ontwikkelt vanuit mens- en natuurwetenschappelijke benadering een persoonlijke en gezonde levensstijl
 • Is Maatschappij en welzijn op verkennend niveau iets voor jou?
 • Je krijgt graag meer tijd om leerstof te verwerken.
 • Je staat anderen spontaan bij met raad en daad.
 • Je wil graag weten hoe de wereld in elkaar zit en waarom bepaalde gebeurtenissen lopen zoals ze lopen.
 • Je bent geboeid door verzorging, gezonde voeding en cultuur.
 • Je bent graag praktisch en creatief bezig.
 • Je ontdekt verschillende interessegebieden via toepassingsgerichte opdrachten.

STEM

Leerlingen die interesse hebben in de basisoptie STEM kunnen de keuze maken voor STEM wetenschappen, STEM technieken of het domeinoverschrijdende Moderne talen en wetenschappen in de A-stroom en het keuzepakket Elektriciteit in de B-stroom.

 1. STEM wetenschappen

De basisoptie STEM wetenschappen wordt aangeboden op algemeen niveau en is dus eerder bedoeld voor leerlingen die vlot slaagden in een eerste jaar Algemeen, STEM of Klassieke talen.

 

Leerlingen die kiezen voor deze basisoptie worden uitgedaagd om de pijlers communicatie- en informatietechnologie, ruimtelijke ontwikkeling, mechatronica en levenswetenschappen te bestuderen. Het domein STEM wordt hier bestudeerd vanuit verbreding en verdieping van de algemene natuurwetenschappelijke, technische en wiskundige basisdoelen uit het eerste jaar. De leerlingen worden in diverse thema's uitgedaagd de vraag te stellen hoe iets in elkaar zit en hoe ze iets zouden creëren. De focus ligt met andere woorden op het onderzoekend en ontwerpend leren. Creativiteit, probleemoplossend, logisch en abstract denken zijn hier een must.

Is STEM wetenschappen iets voor jou?

 • Je hebt geen probleem om leerstof te verwerken.
 • Je vraagt je vaak af hoe de natuur en technische zaken in de wereld om je heen werken.
 • Je bent geboeid door geavanceerde ICT-toepassingen: programmeren, robots aansturen en ontwerpen, 3D printing ...
 • Probleemoplossend denken en prototypes ontwerpen vind je een leuke uitdaging.

Benieuwd naar wat deze basisopties jou te bieden hebben? We stellen ze hieronder graag aan jou voor.

 

 1. STEM technieken

De basisoptie STEM technieken wordt aangeboden op verkennend niveau en is dus eerder bedoeld voor leerlingen die vlot slaagden in een eerste jaar Verkennend of iets meer moeite hadden in Algemeen of STEM.

 

Leerlingen die kiezen voor deze basisoptie worden eveneens uitgedaagd om de pijlers communicatie- en informatietechnologie, ruimtelijke ontwikkeling, mechatronica en levenswetenschappen te bestuderen. De leerlingen bouwen ook hier op de ervaring uit de vakken natuurwetenschappen, techniek en wiskunde. Alleen ontdekken ze het domein STEM ervaringsgericht, door het bepalen van een productieproces om een technisch systeem, prototype of model te realiseren en te testen. Ze worden uitgedaagd in diverse thema’s om na te gaan hoe ze iets kunnen realiseren en optimaliseren. Creativiteit, nieuwsgierigheid en geboeid zijn door techniek zijn hier een must.

Is STEM technieken iets voor jou?

 • Je krijgt graag meer tijd om leerstof te verwerken.
 • Je vraagt je vaak af hoe de natuur en technische zaken in de wereld om je heen werken.
 • Je bent geboeid door techniek en modellen, prototypes en technische systemen bouwen schrikken je niet af.
 • Logisch redeneren en realisaties verbeteren vind je een leuke uitdaging.
 • Je bent geboeid door ICT-toepassingen: programmeren, robots aansturen, 3D printing …

Benieuwd naar wat deze basisopties jou te bieden hebben? We stellen ze hieronder graag aan jou voor.

 

Klassieke talen

Leerlingen die voor deze basisoptie kiezen volgden met succes het eerste jaar Klassieke talen. Deze basisoptie wordt enkel op algemeen niveau aangeboden.

Leerlingen die kiezen voor de basisoptie Klassieke talen worden verder ondergedompeld in de Latijnse taal. Naast het leren van een nieuwe talen, staat ook de tekstanalyse meer centraal. Via teksten wordt vaak de brug gemaakt met diverse culturele aspecten uit de klassieke oudheid. Leerlingen gaan soms zelf aan de slag om de klassieke oudheid, in het heden, opnieuw tot leven te brengen.

Is Klassieke talen iets voor jou?

 • Je slaagde vlot in het eerste jaar Klassieke talen.
 • Probleemoplossend denken vind je een leuke uitdaging.
 • Je bent geboeid door talen, cultuur en de klassieke oudheid.
 • Je bent actief bezig met taal (schrijven, lezen …).
 • Culturele activiteiten zoals toneel, film en muziek, spreken je sterk aan.

Benieuwd naar wat deze basisopties jou te bieden hebben? We stellen ze hieronder graag aan jou voor.

Moderne talen en wetenschappen

De basisoptie Moderne talen en wetenschappen wordt aangeboden op algemeen niveau en is dus eerder bedoeld voor leerlingen die vlot slaagden in een eerste jaar Algemeen, STEM of Klassieke talen.

Leerlingen die deze basisoptie kiezen, worden drie uren uitgedaagd door het bestuderen van natuurlijke en technisch-wetenschappelijke fenomenen. Hierbij staat het onderzoekend leren centraal en gaat men op zoek naar de natuurwetten die aan de basis liggen. Aan de hand van verschillende keuzethema’s maakt de leerling kennis met de vakgebieden biologie, chemie en fysica, waarbij hij/zij zich de wetenschappelijke taal en attitude eigen maakt.

In de resterende twee uren van deze basisoptie wordt ook de interesse voor taal extra geprikkeld. Hierbij primeren het taalgevoel, taalplezier en de communicatieve vaardigheden. Tijdens deze lessen zal de leerling vaardiger worden in het Nederlands, Frans en Engels. Op een creatieve manier gaat de leerling aan de slag met taal, met als einddoel te genieten van de vele facetten van taal en cultuur.

 

Is Moderne talen en wetenschappen iets voor jou?

 • Je hebt geen probleem om leerstof te verwerken.
 • Je hebt een brede algemene interesse.
 • Je vraagt je vaak af hoe de natuur en de technische zaken in de wereld om je heen werken.
 • Je bent geboeid door wetenschappelijke experimenten en activiteiten.
 • Logisch redeneren, abstract en probleemoplossend denken vind je een leuke uitdaging.
 • Geavanceerde ICT-toepassingen zoals programmeren schrikken je niet af.
 • Je bent actief bezig met taal (schrijven, lezen …).
 • Culturele activiteiten zoals toneel, film en muziek, spreken je sterk aan.

Benieuwd naar wat deze basisopties jou te bieden hebben? We stellen ze hieronder graag aan jou voor.