B-stroom

Eerste leerjaar B

Alle leerlingen uit de B-stroom behaalden een attest van het basisonderwijs of bereiken een leeftijd van twaalf jaar dit kalenderjaar. Zij krijgen een brede basisvorming en kansen om nieuw interessegebieden te verkennen.

Glorieux Secundair werkt persoonsgebonden en op het tempo van individuele leerlingen door in te zetten op co-teaching. Daarbij staan meerdere leerkrachten samen voor de klas. Iedere leerling krijgt volop de kans bij te leren en door te groeien. De leerling gaat graag zelf aan de slag. Daarom is werken aan zelfstandigheid is heel belangrijk: je begint op Glorieux Secundair als ‘passagier’ en studeert af als ‘piloot’. Daarom noemen we dit de P-klassen.

In 1 P spreken we over een passagier, wanneer een leerling hulp nodig heeft om de leerstof te verwerken. De leerkracht geeft uitleg bij de start van een nieuw onderwerp en begeleidt de leerling van dichtbij tijdens het maken van oefeningen.

Een piloot, is een leerling die grotendeels zelfstandig werkt. De leerkracht geeft een kort instructiemoment bij de start van een nieuw onderwerp en corrigeert het gemaakte werk.

 

Basisvorming

Lesuren

CO-TEACHING

 

Engels

1

Frans

2

ICT

1

Maatschappelijke vorming

3

Natuur en ruimte

3

Nederlands

5

Wiskunde

4

Verbindende communicatie

1

VAKKEN IN KLEINE GROEP

 

Beeld

1

Godsdienst

2

Muziek

1

Sport

2

Techniek

 

Elektriciteit

3

Maatschappij en welzijn

3

TOTAAL

32

 

Is 1 Piloot iets voor jou?

 • Je hebt nood aan herhaling van Nederlands, Frans en wiskunde uit de basisschool.
 • Je bent tegelijk ook op zoek naar nieuwe interessegebieden.
 • Je wil vooral zelf actief aan de slag gaan.

Tweede leerjaar B-stroom

Het tweede jaar secundair onderwijs staat, net als het eerste jaar, nog steeds in het teken van een brede, algemene vorming waarbij de leerling kans krijgt de eigen interessegebieden te ontdekken.

Alle leerlingen uit de B-stroom krijgen in het tweede jaar eenzelfde basisvorming van 27 lesuren op Glorieux Secundair. Het systeem van co-teaching blijft van kracht. Daarbij staan meerdere leerkrachten samen voor de klas. Iedere leerling krijgt volop de kans bij te leren en door te groeien. De leerling gaat graag zelf aan de slag. Daarom is werken aan zelfstandigheid is heel belangrijk.

In 2 P of 2 Podium werken we met de kleuren van medailles. Bij brons heeft de leerling hulp nodig om de leerstof te verwerken. De leerkracht geeft uitleg bij de start van een nieuw onderwerp en begeleidt de leerling van dichtbij tijdens het maken van oefeningen.

Zilver staat voor een leerling die ook hulp nodig heeft om de leerstof te verwerken. Na de uitleg van de leerkracht, werkt de leerling zelfstandig aan de oefeningen, maar kan hij/zij nog steeds vragen stellen aan de leerkracht. 

Tot slot gebruiken we de term goud voor een leerling die grotendeels zelfstandig werkt. De leerkracht geeft een kort instructiemoment bij de start van een nieuw onderwerp en corrigeert het gemaakte werk.

 

Basisvorming

Lesuren

CO-TEACHING

 

Basisoptie – Economie en organisatie

5

Frans

2

Maatschappelijke vorming

2

Nederlands

4

Wiskunde

3

VAKKEN IN KLEINE GROEP

 

Beeld

1

Engels

2

Godsdienst

2

Muziek

1

Natuur en ruimte

1

Sport

2

Techniek

2

TOTAAL

27

Maak kennis met onze Podium-werking:

 

De overige vijf lesuren vult de leerling in door te kiezen voor een basisoptie. Belangrijk is dat die keuze bepaald wordt door interesse. Zo krijgt elke leerling de kans na te gaan of hij/zij goed is binnen dit interessegebied om in het derde jaar een gerichtere keuze te kunnen maken.

Economie en organisatie - verplicht

De basisoptie Economie en organisatie dompelt de leerlingen in een economisch bad waarbij consumenten, producenten, creatief ondernemen, gebruik van data en de rol overheid een belangrijke focus vormen. De leerlingen bouwen verder op vaardigheden in de taalvakken, alsook in wiskunde en ICT uit het eerste jaar. De leerling leert naast geld verdienen en beheren, ook hoe de overheid een belangrijke rol speelt in het verhandelen van goederen. Het begrijpen van systemen, reclamestrategieën, kennis van de maatschappij en digitale vaardigheden zijn onontbeerlijk binnen het economisch domein.

Elektriciteit – keuze

Leerlingen die kiezen voor dit keuzepakket worden uitgedaagd om technische processen, duurzame technologieën, natuurlijke systemen, gebouwen en constructies onder de loep te nemen. In het bijzonder leren en ervaren zij het nut en de opbouw van elektrische systemen in al deze toepassingsgebieden. De leerlingen verkennen het domein STEM voornamelijk toepassingsgericht, verder bouwend op de vakken natuur en ruimte, techniek en wiskunde uit het eerste jaar. Handigheid, inzicht, systematisch en ordelijk werken is hier een must om in verschillende STEM-werkomgevingen aan de slag te gaan.

Is het keuzepakket elektriciteit iets voor jou?

 • Je hebt een ruime technische interesse.
 • Je bent geboeid in het aansluiten en aansturen van nieuwe technologieën.
 • Je handen uit de mouwen steken schrikt je niet af.
 • Orde en netheid draag je hoog in het vaandel.

Benieuwd wat dit keuzepakket inhoudt? Ontdek het hier:

 

Maatschappij en welzijn – keuze

Leerlingen die kiezen voor de basisoptie Maatschappij en welzijn willen graag de persoonlijke en gezonde levensstijl verder ontwikkelen. De leerling leert niet alleen zorg te dragen voor eigen gezondheid en welbevinden, maar proeft ook van het sociale gedrag van mensen en maatschappelijke fenomenen. Door het verbeteren van de sociale en communicatieve vaardigheden, kunnen leerlingen verbinding maken met diverse mensen en zorg verlenen in allerhande situaties. Welbevinden, gezondheid en lifestyle zijn de belangrijkste uitgangspunten.

 

Is Maatschappij en welzijn iets voor jou?

 • Je wil graag weten waarom mensen zich op bepaalde manieren gedragen.
 • Je bent geboeid door verzorging en gezonde voeding.
 • Je bent graag praktisch en creatief bezig.
 • Je ontdekt verschillende interessegebieden via toepassingsgerichte opdrachten.
 • Je bent zorgzaam met het materiaal en de mensen om je heen.