Economie & organisatie

Wat?

Het domein Economie en organisatie gaat over meer dan alleen geld. Eigenlijk staat de maatschappij als geheel centraal, waarbij onderzocht wordt hoe de mens en de samenleving elkaar beïnvloeden. Door de studie van economie, leren leerlingen complexe ondernemende processen begrijpen en leggen ze de link naar de behoeften en uitdagingen (SWOT) van mensen wereldwijd. Wiskundige en digitale competenties zijn nodig om correcte economische analyses te kunnen uitvoeren. Dankzij deze kennis kan de leerling gericht voorspellingen maken en zo vlugger inspelen op veranderingen. Tegelijkertijd traint de leerling ook de communicatieve vaardigheden en talenkennis.

 • Je kan nauwkeurig en stipt werken.
 • Je kan het goed uitleggen.
 • Je werkt graag samen.
 • Je hebt zin voor initiatief en werkt planmatig.
 • Je bent gefascineerd door economie en e-commerce.
 • Je boeit je voor alles wat met ICT te maken heeft.
 • Je wil het samenspel tussen economisch micro- en macroniveau begrijpen.
 • Je hebt grote interesse in ondernemen en (inter)nationale handel.
 • Je wil graag beter worden in het lezen, begrijpen, spreken en schrijven van moderne vreemde talen.

Matrix

Binnen het domein Economie en organisatie kan een leerling volgende opties kiezen.

ECOR FINALITEIT TWEEDE GRAAD DERDE GRAAD
Doorstroom

Economie

(Economische wetenschappen)

Economie - Moderne talen
Economie - Wiskunde
Dubbele finaliteit

Handel

(Bedrijf en organisatie)

Handel

(Bederijfsorganisatie)

Arbeidsmarkt

Kantoor

(Organisatie en logistiek)

Kantoor

(Onthaal, organisatie en sales)

 

Handel (Vanaf 2021-2022 Bedrijf en organisatie - Bedrijfsorganisatie)

De leerling kiest voor een studie waar hij/zij later veel richtingen mee uit kan in het economische domein. De klemtoon ligt op actuele economische en bedrijfsgerichte kennis. De professionele ICT-vaardigheden worden aangeleerd in de tweede graad en worden volledig geïntegreerd in het vak bedrijfseconomie in de derde graad. In de lessen bedrijfseconomie wordt het sociaal- en ondernemingsrecht op een praktische manier verwerkt in casestudies.

De mondelinge en schriftelijke taalkundige vorming is op de praktijk afgestemd en gericht op de ondersteuning van commerciële, administratieve en organisatorische taken die de leerling moet uitvoeren.

In de tweede graad gaan de leerlingen eerst op verkenning in de handelswereld en verwerven ze inzicht in de documentenstroom van een onderneming. In een volgende stap krijgen de leerlingen de principes van het dubbel boekhouden onder de knie en krijgen ze efficiënte verkooptechnieken aangeleerd. Er zijn in bedrijfseconomie veel raakpunten met het vak informatica, zo zal de manuele factuurberekening uitgewerkt worden in MS Excel.

In de derde graad leren de leerlingen werken met een professioneel boekhoud- en een ERP- (enterprise resource planning) pakket. Daarnaast komen o.a. marketing, fiscaliteit, financiering, opstarten van een onderneming … aan bod. In actieve werkvormen zoals een minionderneming of algemeen project worden hun ondernemingsvaardigheden aangescherpt. De leerlingen zullen in het laatste jaar een korte bedrijfsstage moeten volgen gekoppeld aan een GIP (geïntegreerde proef). Hierdoor worden de leerlingen geconfronteerd met de dagdagelijkse realiteit van het bedrijfsleven en moeten zij een belangrijk deel van de geziene leerstof toepassen op hun stagebedrijf.

Is de richting Handel (Bedrijf en organisatie - Bedrijfsorganisatie) iets voor jou?

 • Je hebt praktisch inzicht en kan organisatorisch denken.
 • Je hebt aanleg en belangstelling voor moderne vreemde talen en communicatieve vaardigheden.
 • Je hebt interesse voor de zakenwereld en je wil later aan de slag in de dienstensector.
 • Je wil binnen elke opdracht streven naar optimale kwaliteit.
 • Je kan efficiënt gegevens en informatie beheren.
 • Je bent een teamspeler.

 

3

4

5

6

Aardrijkskunde

1

1

1

1

Bedrijfseconomie

6

6

10

10

Duits

-

-

2

2

Engels

3

3

3

3

Frans

4

4

4

4

Geschiedenis

1

1

1

1

Godsdienst

2

2

2

2

Informatica

3

3

-

-

Lichamelijke opvoeding

2

2

2

2

Natuurwetenschappen

2

2

1

1

Nederlands

4

4

3

3

Wiskunde

4

4

3

3

TOTAAL

32

32

32

32

 

Kantoor (Vanaf 2021-2022 Organisatie en logistiek - Onthaal, organisatie en sales)

 

Naast de algemene kennis en basisvorming wordt in Kantoor (Organisatie en logistiek - Onthaal, organisatie en sales) de nadruk gelegd op drie componenten: de communicatieve, de bedrijfsgerichte en ICT-component. De communicatieve vorming is op de praktijk afgestemd, waardoor leerlingen op mondeling en schriftelijk vlak leren om commerciële, administratieve of sociale taken uit te voeren. De bedrijfsgerichte component geeft een stevige vorming van secretariaatstaken, een praktische logistieke vorming en boekhoudkundige vorming. Er is permanent aandacht voor beroepsvaardigheden zoals huisstijl en toepassing van NBN-normen en attitudes zoals ordelijk en nauwkeurig werken, zin voor initiatief en stressbestendigheid.
In het laatste jaar van de derde graad vormt de stage in een bedrijf een zeer belangrijk onderdeel van de opleiding. De leerlingen moeten tevens een GIP maken waarmee ze hun verworven kennis overzichtelijk moeten presenteren voor een jury.

Is Kantoor (Organisatie en logistiek - Onthaal, organisatie en sales) iets voor jou?

 • Je hebt interesse in brede administratieve taken binnen een bedrijf.
 • Je verkiest en praktijk- en bedrijfsgerichte vorming.
 • Je bent vlot in omgang en wil de communicatieve vaardigheden verbeteren.
 • Je bezit doorzettingsvermogen.
 • Je werkt nauwgezet en georganiseerd.

 

3

4

5

6

Administratief en logistiek medewerker

-

-

12

12

Administratie en retail

11

11

-

-

Engels

3

3

3

2

Frans

4

4

3

2

Godsdienst

2

2

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

2

2

Nederlands communicatieve vaardigheden

3

3

-

-

Nederlands zakelijke communicatie

-

-

2

1

Plastische opvoeding

1

1

-

-

Project algemene vakken (PAV)

6

6

4

4

Stage

-

-

4

7

TOTAAL

32

32

32

32

 

 

Economie (Vanaf 2021-2022 Economische wetenschappen)

Naast algemene kennis legt de richting Economie (Economische wetenschappen) de klemtoon op twee nieuwe elementen nl. algemene economie en bedrijfseconomie.
De leerling benadert de algemene economie (micro- en macro economie) op een wetenschappelijke, analytische manier, waarbij wiskunde en logisch redeneren belangrijke componenten zijn om de complexe realiteit modelmatig voor te stellen. In deze tak van de economie bespreken we o.a. de goederen- en arbeidsmarkt, internationale handel en groei en welvaart.

In de bedrijfseconomie komen o.a. marketing, boekhoudkundige registratie en ondernemingsstrategieën aan bod. Dit deel van economie wordt vaak toegepast op de bedrijfswereld en dus minder abstract.

Is de richting Economie (Economische wetenschappen) iets voor jou?

 • Je hebt belangstelling voor aspecten van het economisch functioneren van de maatschappij.
 • Je hebt zin voor netheid en orde.
 • Je hebt bij het oplossen van problemen steeds de neiging om modellen te ontwerpen, om structuren op te bouwen, om te analyseren en te synthetiseren, om te schematiseren en te evalueren.

 

3

4

Aardrijkskunde

1

1

Biologie

1

1

Chemie

1

1

Duits

-

1

Economie

4

4

Engels

3

2

Frans

4

4

Fysica

1

1

Geschiedenis

2

2

Godsdienst

2

2

Informatica

1

1

Lichamelijke opvoeding

2

2

Muzikale opvoeding

-

1

Nederlands

4

4

Plastische opvoeding

1

-

Wiskunde (leerweg 5)
 

Wiskunde (leerweg 4) + project
  

5

 

4+1

 

5

 

4+1

 

TOTAAL

32

32

Economie-moderne talen

 

In de derde graad kiest een leerling op basis van interesses en sterktes eerder voor de taalkundige en minder voor de wiskundige component naast het vak economie.

Is de richting Economie-moderne talen iets voor jou?

 • Je hebt belangstelling voor aspecten van het economisch functioneren van de maatschappij.
 • Je hebt zin voor netheid en orde.
 • Je hebt bij het oplossen van problemen steeds de neiging om modellen te ontwerpen, om structuren op te bouwen, om te analyseren en te synthetiseren, om te schematiseren en te evalueren.
 • Je bent geboeid door taal zodat je zowel mondeling als schriftelijk foutloos kan communiceren.
 • Je hebt interesse in het schrijven, lezen, beluisteren en bediscussiëren van allerlei soorten teksten.
 • Culturele activiteiten zoals toneel, film en muziek spreken je sterk aan.
 • Je werkt methodisch en nauwkeurig.

 

 

5

6

Aardrijkskunde

1

1

Duits

2

2

Economie

4

4

Engels

3

3

Esthetica

1

1

Frans

4

4

Geschiedenis

2

2

Godsdienst

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Natuurwetenschappen

2

2

Nederlands

4

4

Seminaries

2

2

Wiskunde

3

3

TOTAAL

32

32

Economie-wiskunde

 

In de derde graad kiest een leerling op basis van interesses en sterktes eerder voor de wiskundige en wetenschappelijke component naast het vak economie.

Is de richting Economie-wiskunde voor jou?

 • Je hebt belangstelling voor aspecten van het economisch functioneren van de maatschappij.
 • Je hebt zin voor netheid en orde.
 • Je hebt bij het oplossen van problemen steeds de neiging om modellen te ontwerpen, om structuren op te bouwen, om te analyseren en te synthetiseren, om te schematiseren en te evalueren.
 • Je redeneert graag abstract en wiskundig.
 • e hebt zin voor nauwkeurigheid, discipline en leerbereidheid.

 

 

5

6

Aardrijkskunde

1

1

Biologie

1

1

Chemie

1

1

Economie

4

4

Engels

2

2

Esthetica

1

1

Frans

3

3

Fysica

1

1

Geschiedenis

2

2

Godsdienst

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Nederlands

4

4

Seminaries

2

2

Wiskunde

6

6

TOTAAL

32

32