STEM

Wat?

Het domein STEM focust op de rol die technologie, exacte wetenschappen en wiskunde speelt in recente maatschappelijke ontwikkelingen in de gezondheidszorg, communicatietechnologie, duurzaamheid, mobiliteit … De verschillende opleidingen bieden elk op hun eigen manier wetenschappen, techniek, engineering en wiskunde aan. Hierbij staat kritisch, logisch en grondig doordenken over technisch en wetenschappelijke uitdagingen centraal.

De leerlingen die kiezen voor een doorstroomrichting  in het domein STEM leren stapsgewijs het technologisch en wetenschappelijk denkproces kennen waarbij ze kritisch omgaan met theoretische kennis. Vervolgens wordt de vergaarde kennis getoetst aan de hand van experimenten om tot een wetenschappelijk onderbouwd verslag te komen. Hierbij spelen ICT-vaardigheden een cruciale rol.

De leerlingen die kiezen voor een dubbele- of arbeidsmarktgerichte finaliteit zullen het domein STEM eerder ervaringsgericht- en toepassingsgericht ontdekken. Ze leren de verschillende fasen van een productieproces kennen om een technisch systeem, prototype of model te realiseren en te testen.

Is STEM iets voor jou?

 • Je hebt interesse voor technologische en wetenschappelijke evoluties in de maatschappij.
 • Je wil het hoe en waarom van wetenschappelijke en technische processen doorgronden.
 • Je neemt graag deel aan wetenschappelijke experimenten en activiteiten
 • Je bent geboeid door geavanceerde ICT-toepassingen: programmeren, robots aansturen en ontwerpen, 3D printing, ...
 • Je hebt een kritische en analytische geest.
 • Je kan efficiënt gegevens en informatie verwerken.
 • Je kan nauwkeurig en stipt werken.

Matrix

Binnen het domein STEM kan een leerling voor volgende opties kiezen.

STEM FINALITEIT TWEEDE GRAAD DERDE GRAAD
DOORSTROOM

Economie

(Economische wetenschapen)

Economie - Wiskunde
Latijn Latijn - Wiskunde

Wetenschappen

(Natuurwetenschappen)

Moderne talen - Wetenschappen

Technologische wetenschappen

(vanaf 2021-2022)

Wetenschappen - Wiskunde
 

Informatie- en communicatiewetenschappen

(vanaf 2023-2024)

DUBBELE FINALITEIT

Elektriciteit - Elektronica

(Elektrotechnieken)

Elektriciteit - Elektronica

(Industriële ICT)

ARBEIDSMARKT

Elektriciteit

(Industriële ICT)

Elektrische installaties

 

 

Meer informatie over de nieuwe studierichtingen die starten vanaf het schooljaar 2021-2022 volgt later.

 

Elektriciteit-elektronica (Vanaf 2021-2022 Elektrotechnieken (dubbele finaliteit) of Technologische wetenschappen (doorstroomrichting). Waarvan de invulling toch heel wat andere accenten zal leggen)

 

De richting Elektriciteit-elektronica betekent kiezen voor een theoretisch opleiding waarin de theorie wordt ondersteund en geperfectioneerd in laboproeven. De combinatie van elektriciteit en elektronica weerspiegelt de industriële werkelijkheid op vlak van elektronische netwerken, digitaal- en communicatietechnieken. Het doel is inzicht te verwerven in de abstracte werking van elektronische apparatuur, zowel voor analoge als voor digitale toestellen.

In het labo elektriciteit worden onder andere proeven met het aansturen van motoren, generatoren en het schakelen van transfo’s uitgevoerd door de leerlingen. Daarnaast leert de leerling digitale automatie koppelen aan het programmeren van PLC’s. Verder wordt de opbouw en werking van halfgeleiders, geïntegreerde schakelingen en operationele versterkers, schakelingen, microcontrollers, radio-telecommunicatie en datacommunicatie bestudeerd. Wiskundig inzicht in rekentechnieken en het oplossen van problemen zijn noodzakelijk.

In het laatste jaar werken leerlingen aan een geïntegreerde proef of GIP, waarbij ze hun vaardigheden en verworven kennis toepassen rond een zelfgekozen probleem. Dit zijn vaak oplossingen voor echte problemen waarmee een bedrijf of een persoon geconfronteerd wordt. De voorbije jaren viel de GIP van enkele van onze leerlingen in de prijzen.

Is de richting Elektriciteit-elektronica iets voor jou?

 • Je combineert de theorie graag met experimenteren en technische oefeningen in een veilige omgeving.
 • Je bent geïnteresseerd in elektronische netwerken, digitaal- en communicatietechnieken.
 • Je wil technische processen wiskundig benaderen in het domein van toegepaste fysica (magnetisme, golfbewegingen en frequenties, netwerken, spanning en stroom).
 • Je hebt een goede fijne motoriek.
 • Je wordt uitgedaagd door abstract en probleemoplossend denken.

 

 

3

4

5

6

Aardrijkskunde

1

1

-

-

Elektriciteit-elektronica

12

12

16

16

Mechanica, schakeltechnieken

-

-

Engels

2

2

2

2

Frans

2

2

2

2

Geschiedenis

1

1

1

1

Godsdienst

2

2

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

2

2

Natuurwetenschappen

-

-

1

1

Nederlands

4

4

2

2

Toegepaste chemie

1

1

-

-

Toegepaste fysica

1

1

-

-

Wiskunde

4

4

4

4

TOTAAL

32

32

32

32

Elektrische installaties

 

De richting Elektrische installaties is een praktijkgerichte opleiding waarbij leerlingen bestaande installaties onderhouden of renoveren, maar tegelijk ook nieuwe elektrische installaties plaatsen in verschillende soorten gebouwen.

Hoewel in de opleiding de nadruk ligt op het praktisch uitvoeren van de opdrachten, is een theoretische ondersteuning voor wat de leerling doet onontbeerlijk. Een elektricien moet immers altijd goed nadenken vooraleer hij/zij iets uitvoert. In de opleiding komen technisch tekenen, installatieleer, motorschakeling, PLC-sturingen ruim aan bod. Bijzonder veel aandacht gaat naar praktische realisaties, stage en labowerk.

Is de richting Elektrische installaties iets voor jou?

Je bent geboeid in het aansluiten en aansturen van nieuwe technologieën.

 • Je hebt interesse in het herstellen of aanleggen van elektrische installaties.
 • Je verkiest en praktijkgerichte vorming.
 • Je beschikt over fijne motoriek.
 • Je bezit doorzettingsvermogen.
 • Je werkt veilig, nauwgezet en georganiseerd.

 

3

4

5

6

Engels

1

1

1

1

Godsdienst

2

2

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

2

2

Project algemene vakken (PAV)

6

6

4

4

Realisaties elektrische installaties

21

21

23

16

Stage

-

-

-

7

TOTAAL

32

32

32

32

Economische wetenschappen – Economie-wiskunde

 

Naast algemene kennis legt de richting Economie (Economische wetenschappen) de klemtoon op twee nieuwe elementen nl. algemene economie en bedrijfseconomie.
De leerling benadert de algemene economie (micro- en macro economie) op een wetenschappelijke, analytische manier, waarbij wiskunde en logisch redeneren belangrijke componenten zijn om de complexe realiteit modelmatig voor te stellen. In deze tak van de economie bespreken we o.a. de goederen- en arbeidsmarkt, internationale handel en groei en welvaart.

In de bedrijfseconomie komen o.a. marketing, boekhoudkundige registratie en ondernemingsstrategieën aan bod. Dit deel van economie wordt vaak toegepast op de bedrijfswereld en dus minder abstract.

Is de richting Economie (Economische wetenschappen) iets voor jou?

 • Je hebt belangstelling voor aspecten van het economisch functioneren van de maatschappij.
 • Je hebt zin voor netheid en orde.
 • Je hebt bij het oplossen van problemen steeds de neiging om modellen te ontwerpen, om structuren op te bouwen, om te analyseren en te synthetiseren, om te schematiseren en te evalueren.

 

3

4

Aardrijkskunde

1

1

Biologie

1

1

Chemie

1

1

Duits

-

1

Economie

4

4

Engels

3

2

Frans

4

4

Fysica

1

1

Geschiedenis

2

2

Godsdienst

2

2

Informatica

1

1

Lichamelijke opvoeding

2

2

Muzikale opvoeding

-

1

Nederlands

4

4

Plastische opvoeding

1

-

Wiskunde (leerweg 5)
 

Wiskunde (leerweg 4) + project
  

5

 

4+1

 

5

 

4+1

 

TOTAAL

32

32

 

Economie-wiskunde

In de derde graad kiest een leerling op basis van interesses en sterktes eerder voor de wiskundige en wetenschappelijke component naast het vak economie.

Is de richting Economie-wiskunde voor jou?

 • Je hebt belangstelling voor aspecten van het economisch functioneren van de maatschappij.
 • Je hebt zin voor netheid en orde.
 • Je hebt bij het oplossen van problemen steeds de neiging om modellen te ontwerpen, om structuren op te bouwen, om te analyseren en te synthetiseren, om te schematiseren en te evalueren.
 • Je redeneert graag abstract en wiskundig.
 • e hebt zin voor nauwkeurigheid, discipline en leerbereidheid.

 

 

5

6

Aardrijkskunde

2

1

Biologie

2

2

Chemie

2

2

Economie

4

4

Engels

2

2

Esthetica

1

1

Frans

3

3

Fysica

1

1

Geschiedenis

2

2

Godsdienst

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Nederlands

4

4

Seminaries

2

2

Wiskunde

6

6

TOTAAL

32

32

 

Latijn – Latijn-wiskunde

 

Leerlingen die kiezen voor de richting Latijn, kiezen er, naast een algemene opleiding, bewust voor om de taal, literatuur en cultuur te bestuderen die aan de basis van onze Westerse beschaving ligt. De antieke teksten confronteren de leerling met de mens zoals hij duizenden jaren geleden leefde. Een groot verschil met ons huidig denken en voelen en toch ook zo gelijkend, zo vertrouwd. Oorlog en vrede, leven en dood, liefde en haat: de kwesties waar de Romeinen toen mee worstelden, zijn vaak nog brandend actueel.

Daarnaast wordt binnen het vak Latijn ruimte gemaakt om filosofie, recht, retoriek, kunst, mythologie en zoveel meer te bestuderen. Via onderzoeksopdrachten leggen de leerlingen een goede basis voor de onderzoekscompetenties die nodig zijn in de derde graad.

Is de richting Latijn iets voor jou?

 • Je hebt belangstelling voor de Latijnse taal en de cultuur uit de klassieke oudheid.
 • Je hebt interesse in het schrijven, lezen, beluisteren en bediscussiëren van allerlei soorten teksten uit de klassieke oudheid.
 • Je wil met je kennis van de oude talen ook een beter inzicht krijgen in de moderne talen.
 • Je hebt belangstelling voor filosofie, geschiedenis, kunst en verhalen.
 • Culturele activiteiten zoals toneel, film en muziek spreken je sterk aan.
 • Je bezit doorzettingsvermogen en leergierigheid.

 

3

4

Aardrijkskunde

1

1

Biologie

1

1

Chemie

1

1

Duits

-

1

Engels

3

2

Frans

3

3

Fysica

1

1

Geschiedenis

2

2

Godsdienst

2

2

Informatica

1

1

Latijn

5

5

Lichamelijke opvoeding

2

2

Muzikale opvoeding

-

1

Nederlands

4

4

Plastische opvoeding

1

-

Wiskunde (leerweg 5)
 

Wiskunde (leerweg 4) + project
  

5

 

4+1

 

5

 

4+1

 

TOTAAL

32

32

 

Latijn-wiskunde is de richting voor leerlingen in de derde graad die op basis van interesses en sterktes eerder de wiskundige en wetenschappelijke component willen uitdiepen naast het vak Latijn.

Is de richting Latijn-wiskunde iets voor jou?

 • Je hebt belangstelling voor de Latijnse taal en de cultuur uit de klassieke oudheid.
 • Je hebt interesse in het schrijven, lezen, beluisteren en bediscussiëren van allerlei soorten teksten uit de klassieke oudheid.
 • Culturele activiteiten zoals toneel, film en muziek spreken je sterk aan.
 • Je redeneert graag abstract en wiskundig.
 • Je hebt zin voor nauwkeurigheid, discipline en leerbereidheid.
 • Je hebt bij het oplossen van problemen steeds de neiging om modellen te ontwerpen, om structuren op te bouwen, om te analyseren en te synthetiseren, om te schematiseren en te evalueren.

 

 

5

6

Aardrijkskunde

1

1

Biologie

1

1

Chemie

1

1

Engels

2

2

Esthetica

1

1

Frans

3

3

Fysica

1

1

Geschiedenis

2

2

Godsdienst

2

2

Latijn

4

4

Lichamelijke opvoeding

2

2

Nederlands

4

4

Seminaries

2

2

Wiskunde

6

6

TOTAAL

32

32

Benieuwd wat Latijn jou te bieden heeft? Ontdek het hier:

Tweede graad

Derde graad

Wetenschappen (Vanaf 2021-2022 Natuurwetenschappen)

 

De leerlingen krijgen in de richting Wetenschappen, naast een algemene vorming, een stevige basis mee voor de vakken biologie, chemie, fysica en wiskunde. Een brede interesse in wetenschappelijke en wiskundige aspecten van natuurlijke fenomenen en hedendaagse technologieën is noodzakelijk. Kritisch denken wordt sterk gestimuleerd en er wordt ingezet op onderzoekend leren.

In het vak wiskunde staat abstract denken centraal. Probleemoplossend vermogen wordt aangescherpt via concrete toepassingen, die ook de maatschappelijke relevantie illustreren.

De nodige nadruk ligt ook op taal en communicatieve vaardigheden, die een goede wetenschapper moet bezitten.

Is de richting Wetenschappen iets voor jou?

 • Je hebt een brede interesse voor wetenschappen zowel voor biologie en chemie als voor fysica.
 • Je redeneert graag abstract en wiskundig.
 • Je hebt zin voor nauwkeurigheid en structuur.
 • Probleemoplossend en kritisch denken vind je een leuke uitdaging.

 

3

4

Aardrijkskunde

1

1

Biologie

2

2

Chemie

2

2

Duits

-

1

Economie

4

4

Engels

3

2

Frans

4

4

Fysica

2

2

Geschiedenis

2

2

Godsdienst

2

2

Informatica

1

1

Lichamelijke opvoeding

2

2

Muzikale opvoeding

-

1

Nederlands

4

4

Plastische opvoeding

1

-

Project

1

1

Wiskunde

5

5

TOTAAL

32

32

 

 

Moderne talen-wetenschappen

 

Een leerling kiest voor Moderne talen-wetenschappen wanneer hij/zij op zoek is naar een algemene opleiding waarbij zowel de moderne talen als de wetenschappen grondig onderbouwd worden.

Binnen het deelaspect van de moderne talen ontwikkelen de leerlingen taalkundige kennis in het Duits, Engels, Frans en Nederlands. Ook de vaardigheden worden in concrete situaties verbeterd en vaak wordt een link gelegd naar de socioculturele eigenheid van de regio’s waarin deze taal gesproken wordt.

Binnen de wetenschappelijke pijler wordt verder gewerkt aan een stevige basis voor biologie, chemie en fysica. De wetenschappelijke onderzoeksmethode staat centraal. Leerlingen leren kritisch omgaan met theoretische kennis vooraleer zelf aan de slag te gaan in practica en meer open onderzoek. Het schrijven van een degelijk wetenschappelijk verslag wordt stapsgewijs aangeleerd.

Is de richting Moderne talen-wetenschappen iets voor jou?

 • Je hebt een brede interesse voor wetenschappen zowel voor biologie en chemie als voor fysica.
 • Je hebt zin voor nauwkeurigheid en structuur.
 • Experimenteren en onderzoeken vind je een leuke uitdaging.
 • Je bent geboeid door taal en vindt het belangrijk zowel mondeling als schriftelijk foutloos te communiceren.
 • Je hebt interesse in het schrijven, lezen, beluisteren en bediscussiëren van allerlei soorten teksten.
 • Culturele activiteiten zoals toneel, film en muziek, spreken je sterk aan.

 

 

5

6

Aardrijkskunde

2

1

Biologie

1

2

Chemie

2

2

Duits

2

2

Engels

3

3

Esthetica

1

1

Frans

4

4

Fysica

2

2

Geschiedenis

2

2

Godsdienst

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Nederlands

4

4

Seminaries

2

2

Wiskunde

4

4

TOTAAL

32

32

 

Wetenschappen-wiskunde

 

Een leerling kiest voor Wetenschappen – wiskunde wanneer hij/zij op zoek is naar een wetenschappelijke opleiding met een sterke wiskundige component.

Binnen de wetenschappelijke pijler wordt verder gewerkt aan een stevige basis voor biologie, chemie en fysica. De wetenschappelijke onderzoeksmethode staat centraal. Leerlingen leren kritisch omgaan met theoretische kennis vooraleer zelf aan de slag te gaan in practica en meer open onderzoek. Het schrijven van een degelijk wetenschappelijk verslag wordt stapsgewijs aangeleerd.

Binnen de wiskundige pijler worden specifieke onderwerpen zoals integraalrekening, ruimtemeetkunde, stochastiek, statistiek, complexe getallen … bestudeerd. Daarnaast worden bewijstechnieken aangeleerd, fundamenteel voor wiskunde, zodat het abstract denken steeds belangrijker wordt.

Binnen de wetenschappelijke pijler wordt de leerlingen een stevige basis voor biologie, chemie en fysica aangereikt. Via de wetenschappelijke methode waarbij ze eerst kritisch omgaan met gezochte bronnen, vooraleer zelf aan de slag te gaan in practica en praktijkoefeningen om tot een gegrond verslag te komen, groeien de leerlingen uit tot echte wetenschappers. Daarbij wordt de nodige nadruk gelegd op taal en communicatieve vaardigheden.

Is de richting Wetenschappen-wiskunde iets voor jou?

 • Je hebt een brede interesse voor wetenschappen zowel voor biologie en chemie als voor fysica.
 • Je bent geboeid door talrijke wiskundige toepassingen in het dagelijkse leven.
 • Je hebt zin voor nauwkeurigheid en structuur.
 • Experimenteren en onderzoeken vind je een leuke uitdaging.
 • Je redeneert graag abstract en wiskundig.
 • Je hecht voldoende belang aan taal zodat je jou foutloos kan uitdrukken, zowel schriftelijk als mondeling, bij het beschrijven van wiskundige en wetenschappelijke concepten.

 

 

5

6

Aardrijkskunde

2

1

Biologie

2

2

Chemie

2

2

Engels

2

2

Esthetica

1

1

Frans

3

3

Fysica

2

3

Geschiedenis

2

2

Godsdienst

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Nederlands

4

4

Seminaries

2

2

Wiskunde

6

6

TOTAAL

32

32