STEM

 
Theoretisch
Praktisch

STEM II

WETENSCHAPPEN ELEKTRICITEIT-ELEKTRONICA ELEKTRISCHE INSTALLATIES
Vakken / leerjaar 3e 4e 3e 4e 3e 4e
Vakken algemene vorming
godsdienst 2 2 2 2 2 2
Nederlands 4 4 4 4    
Frans 4 4 2 2    
Engels 3 2 2 2 1 1
Duits   1        
geschiedenis 2 2 1 1    
plastische opvoeding 1          
muzikale opvoeding   1        
lichamelijke opvoeding 2 2 2 2 2 2
project algemene vakken         6 6
STEM-vakken
wiskunde 5 5 5 5    
project 1 1        
aardrijkskunde 1 1 1 1    
biologie 2 2        
fysica 2 2        
chemie 2 2        
toegepaste fysica     1 1    
toegepaste chemie     1 1    
informatica 1 1 1 1    
elektriciteit, elektronica, schakeltechnieken, mechanica     12 12    
realisaties elektrische installaties         21 21
TOTAAL 32 32 34 34 32 32

 

 
Theoretisch
Praktisch

STEM III

WETENSCHAPPEN-WISKUNDE ELEKTRICITEIT-ELEKTRONICA ELEKTRISCHE INSTALLATIES
Vakken / leerjaar 5e 6e 5e 6e 5e 6e
Vakken algemene vorming
godsdienst 2 2 2 2 2 2
Nederlands 4 4 4 4    
Frans 3 3 2 2    
Engels 2 2 2 2 1 1
geschiedenis 2 2 1 1    
project algemene vakken         4 4
esthetica 1 1        
lichamelijke opvoeding 2 2 2 2 2 2
STEM-vakken
wiskunde 6 6 4 4    
aardrijkskunde 2 1        
aardrijkskunde / natuurwetenschappen     1 1    
biologie 2 2        
fysica 2 3        
chemie 2 2        
elektriciteit - elektronica     18 18    
realisaties elektrische installaties         23 16
seminaries 2 2        
stage           7
TOTAAL 32 32 34 34 32 32

 

Studie- en leerlingprofiel

 • Onderzoekende en probleemoplossende technische houding
 • Wetenschappen en techniek: twee-eenheid
 • Modern mensbeeld
 • Hedendaagse uitdagingen
 • Wetenschappelijke methodiek
 • Technisch proces

Wetenschappen

Het profiel van de studierichtingen met deze component Het profiel van de leerling
 • Het bestuderen van levende en niet-levende materie via de vakken biologie, chemie en fysica.
 • Aandacht voor empirisch feitenmateriaal en de inzichtelijke verwerking ervan.
 • Kritisch analyseren en evalueren van cijfermateriaal;
 • het zien en formuleren van een probleem
 • het opstellen van een hypothese
 • het toetsen van de hypothese door experimenten
 • het logisch benaderen van de vaststellingen
 • het formuleren van besluiten.
 • Motorische aanleg om met de nodige accuraatheid proeven, experimenten en waarnemingen uit te voeren.
 • Je hebt interesse voor de brede werkelijkheid: zowel voor biologie, chemie en fysica.
 • Je ziet moderne talen als een middel om wetenschappelijke literatuur beter onder de knie te krijgen.
 • Je wil zoeken naar de orde, samenhang en structuren van de omringende wereld.
 • Je hebt een specifieke belangstelling voor de verklaring van de natuurverschijnselen.
 • Je wil problemen steeds procesmatig oplossen. Dit houdt in dat je het probleem eerst voor jezelf omschrijft, dat je mogelijke oplossingen vooropstelt en dat je door onderzoek, vergelijking en logische benadering tot een oplossing wil komen.
 • Je werkt methodisch en nauwkeurig.
 • Je bezit voldoende motorische aanleg voor proefondervindelijk onderzoek.

Wiskunde

Het profiel van de studierichtingen met deze component Het profiel van de leerling
 • Via de deelvakken algebra, meetkunde, analyse, statistiek en kansrekening tot een vrij hoog niveau van algemeenheid en abstractie komen in de wiskunde.
 • Op zoek gaan naar het onderliggend wiskundig probleem in een gegeven vraagstuk via die deelvakken.
 • Omzetten van concrete problemen naar een wiskundig model.
 • Wiskundige begrippen inkaderen in structuren.
 • Opgestelde structuren exact kunnen beschrijven.
 • Hoge eisen op het vlak van inzicht.
 • Je hebt een specifieke belangstelling voor de abstracte wereld van de wiskunde.
 • Je hebt zin voor nauwkeurigheid, discipline en leerbereidheid.
 • Je hebt bij het oplossen van problemen steeds de neiging om modellen te ontwerpen, om structuren op te bouwen, om te analyseren en te synthetiseren, om te schematiseren en te evalueren.

Elektriciteit-Elektronica

Het profiel van de studierichting

Het profiel van de leerling

 • Technisch – theoretische richting.
 • Theoretischer dan de techniekrichtingen, maar praktischer dan de richting Industriële Wetenschappen.
 • Doorstromingsniveau.
 • Voortstuderen op bacholorniveau met doorschuifkansen naar masterniveau is de hoofdbedoeling van die richting. Directe tewerkstelling na het secundair onderwijs is heel goed mogelijk en biedt ruime kansen op een mooie tewerkstelling.
 • Deze richting heeft elektriciteit en elektronica als hoofdcomponenten.
 • De leerlingen worden opgeleid tot technici gespecialiseerd in elektronische netwerken, digitaal- en communicatietechnieken.

Elektriciteit-Elektronica is een richting voor leerlingen die geïnteresseerd zijn in elektriciteit, elektronica en de geïnformatiseerde en gedigitaliseerde wereld.

 • Technische interesse is belangrijk.
 • Fijne motoriek is een pluspunt -> manipuleren, monteren en solderen van heel kleine elektronische componenten.
 • Wetenschappelijke belangstelling en abstraherend vermogen.
 • Wiskundig inzicht -> 5 uur wiskunde per week.
 • Wiskundig benaderen van technische processen in het domein van toegepaste fysica (magnetisme, golfbewegingen en frequenties, netwerken, spanning en stroom).
 • Belangstelling voor hardware.
 • Aandacht voor theorie en praktijk

Elektrische installaties

Profiel van de studierichting Het profiel van de leerling

In deze richting wordt vooral beroep gedaan op de motivatie van de leerlingen. Deze studierichting omvat vier jaar en heeft tot doel de leerlingen een praktische opleiding te geven, die hen in staat moet stellen om zelfstandig een elektrische huisinstallatie aan te leggen. Ook zullen de leerlingen onder begeleiding nijverheidsinstallaties kunnen aanleggen.

Hoewel in de opleiding de nadruk ligt op het praktisch uitvoeren van de opdrachten, is een theoretische ondersteuning voor wat je doet onontbeerlijk. Een elektricien moet immers altijd goed nadenken vooraleer hij/zij iets uitvoert. In de opleiding komen technisch tekenen, installatieleer, motorschakeling, PLC-sturingen ruim aan bod. Bijzonder veel aandacht gaat naar praktische realisaties, stage en labowerk.

Indien je een brede interesse hebt voor elektriciteit en techniek is deze praktisch gerichte opleiding wellicht iets voor jou. Je leert hierin stap voor stap huishoudelijke en industriële elektrische installaties opbouwen en onderhouden. Hierbij sluiten de algemeen vormende en theoretische vakken zeer nauw aan bij de praktische vorming.

Hetgeen abstract of niet direct bruikbaar is, ligt vaak buiten de interessesfeer van de leerling.