Welkom bij Campus Glorieux Secundair

Gelegen in het meest zuidelijke puntje van Oost-Vlaanderen, hart van de Vlaamse Ardennen en omarmd door Wallonië, biedt onze school een combinatie van theoretische, technische en praktische richtingen aan. Door deze mix van onderwijsvormen streeft de school een harmonieuze ontwikkeling van elke jongere na waarin hoofd, hart en handen een rol spelen.
Op 1 september 2001 ontstond het KSO Glorieux als fusieschool van het vroegere Mariacollege en het Technisch Instituut Depoorter. Op die manier werd het volledige secundaire onderwijs van het Vrij Katholiek Onderwijs in de regio Ronse (V.K.O.R.R. nu vzw Katholiek Onderwijs Ronse) aangeboden in één nieuwe school. In 2019 voerde onze school een naamsverandering door, sindsdien heet onze school Campus Glorieux Secundair

Op Campus Glorieux Secundair vind je zo veel...

  • Leraren, directie, ondersteunend personeel,… elke dag het beste van zichzelf gevend om jongeren in een open sfeer van luisterbereidheid en respect, te motiveren en te begeleiden op hun weg naar volwassenheid.
  • Zorgcoördinatoren die jongeren op een uiterst zorgzame, geëngageerde en professionele manier volgen vanuit een grote bekommernis om hun welbevinden.
  • Gerichte leerbegeleiding over alle graden via het project “leren leren”.
  • Een rijk studieaanbod in een brede eerste graad en zowel theoretische, technische en praktische-richtingen in de tweede (II) en derde graad (III) in vier domeinen.

Campus Glorieux Secundair is volgens…

  • Leerlingen: een strenge, maar gezellige en open school.
  • Leerkrachten: een kwaliteitsvolle school waar we streven naar een positief en vooral warm schoolklimaat. Een ideale voedingsbodem voor jongeren om te leren en een prima basis om grenzen te verkennen en ze beetje bij beetje te verleggen: grenzen van kennen en kunnen, sportieve, creatieve en relationele grenzen…
Op de campusschool Glorieux hechten we heel veel belang aan het doorgeven van waarden, het versterken van sociale vaardigheden en het vergroten van empathie zodat onze jongeren opgroeien tot mondige, kritische en vooral geëngageerde volwassenen met een brede kijk op de wereld. Dit alles vanuit een evangelische inspiratie.
Hiervoor rekenen we ook op jou en je ouders, want we zijn ervan overtuigd dat we ons doel enkel SAMEN kunnen bereiken.