Maatschappij

 
Theoretisch

Maatschappij

HUMANE WETENSCHAPPEN II HUMANE WETENSCHAPPEN III
Vakken / leerjaar 3e 4e 5e 6e
godsdienst 2 2 2 2
Nederlands 4 4 4 4
Frans 4 4 4 4
Engels 3 2 3 3
Duits   1    
wiskunde 4 4 3 3
aardrijkskunde 1 1 1 1
geschiedenis 2 2 2 2
biologie 1 1    
fysica 1 1    
chemie 1 1    
natuurwetenschappen     2 2
informatica 1 1    
plastische opvoeding 1      
muzikale opvoeding   1    
esthetica     1 1
lichamelijke opvoeding 2 2 2 2
cultuurwetenschappen 2 2 3 3
gedragswetenschappen 3 3 3 3
seminaries     2 2
TOTAAL 32 32 32 32

 

Studie- en leerlingprofiel

 • Klemtoon op gedrags- en cultuurwetenschappen:
 • In gedragswetenschappen bestudeer je de mens als individu en als lid van de samenleving. Je confronteert je eigen ervaringen met inzichten uit de psychologie, de sociologie en de antropologie.
 • In cultuurwetenschappen verken je economie, recht, politiek, media, kunst en filosofie als deelaspecten van de maatschappij.

Humane wetenschappen

Profiel van de studierichting Het profiel van de leerling
 • De eigenheid ligt vervat in cultuurwetenschappen en gedragswetenschappen.
 • Het leren abstract denken over een actuele problematiek
 • Het gedrag van de mens en de groepen waarin de mens leeft kritisch bestuderen en wetenschappelijk verantwoord analyseren.
 • Bekwaamheid om verbanden te leggen tussen mens en samenleving.
 • Het analyseren van film, krant, tv, reclame en de moderne media.
 • Positieve mogelijkheden en manipulatietechnieken doorzien en analyseren.
 • Het bestuderen van ruimtelijke patronen die voortvloeien uit de activiteiten van de mens.
 • Uitdiepen van taalkennis en communicatieve vaardigheden.
 • Je hebt belangstelling voor de manier waarop mensen zich gedragen en zoekt naar samenhang en tegenstellingen in individueel gedrag.
 • Je leert een kritische houding aannemen tegenover maatschappelijke verschijnselen en denkt na over essentiële levensvragen.
 • Je ontwikkelt gaandeweg een literaire en artistieke gevoeligheid als bron van culturele vorming en verrijking.
 • Je zoekt in sociale, culturele en historische systemen naar symbolen en tradities en confronteert die met je eigen opvattingen, ideeën en wensen of met dit van anderen.
 • Over deze confrontatie van ideeën leer je communiceren onder diverse vormen, met gebruik van media, naast geschreven vormen en discussie.
 • Je hebt aanleg voor talen.