Dagindeling

Dag/week indeling

    maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag
08.25 u. tot 09.15 u. 1ste lesuur X X X X X
09.15 u. tot 10.05 u. 2de lesuur X X X X X
  voormiddagpauze
10.20 u. tot 11.10 u. 3de lesuur X X X X X
11.10 u. tot 12.00 u. 4de lesuur X X X X X
  middagpauze
13.10 u. tot 14.00 u. 5de lesuur X X   X X
14.00 u. tot 14.50 u. 6de lesuur X X   X X
14.50 u. tot 15.40 u. 7de lesuur X X   X X
  namiddagpauze
15.50 u. tot 16.40 u. 8ste lesuur X X   X X

Afhankelijk van de onderwijsvorm (ASO – BSO – TSO) en de studierichting gaat een achtste lesuur door.
Het eerste lesuur en na elke pauze zijn er twee belsignalen. Bij het eerste belteken stellen de leerlingen zich in rij op zodat ze, in groep en samen met de leerkracht, voor het tweede belteken naar de klas/labo/werkplaats/sporthal kunnen begeven.