Schoolbestuur

De Inrichtende Macht of schoolbestuur vzw Katholiek Onderwijs Ronse is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Zij is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.

 

Voorzitter: E.H. M. T'Joen
Secretaris: dhr. I. Martien
Contactadres: Glorieuxlaan 50
9600 Ronse

Telefoon: 055 50 00 35