Scholengemeenschap

Scholengemeenschap
Katholiek Secundair Onderwijs Vlaamse Ardennen

Sinds 1 september 1999 vormen de verschillende Katholieke onderwijsinstellingen voor secundair onderwijs van de regio Vlaamse Ardennen (Ronse – Oudenaarde) een scholengemeenschap met als doel het onderwijs te coördineren en te begeleiden.

De inrichtende macht is de eigenlijke organisator van het onderwijs in de scholen. Zij is namens de kerkgemeenschap verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.
Voor de vorming van de scholengemeenschap, die de naam "Scholengemeenschap Katholiek Secundair Onderwijs Vlaamse Ardennen" (kortweg SGKSO VLAR) meekreeg, sloten de betrokken Inrichtende Machten een samenwerkingscontract af..
De betrokken Inrichtende Machten zijn de vzw Katholiek Secundair Onderwijs Oudenaarde (KSOO) en de vzw Katholiek Onderwijs Ronse.

Elke Inrichtende Macht blijft verantwoordelijk voor de onderwijsinstellingen die zij inricht binnen de scholengemeenschap.

Meer informatie over de structuur, de bevoegdheden en de samenwerkingsverbanden binnen de scholengemeenschap vind je op de website www.sgkso-vlar.be/.