Ouderraad

De Ouderraad van KSO Glorieux is een groep enthousiaste ouders die graag betrokken is bij het schoolgebeuren van onze kinderen. Als ouderraad willen wij op een constructieve manier meewerken aan de uitbouw van een leerlingvriendelijke school, conform het opvoedingsproject. In afspraak met de directie, organiseert en ondersteunt de ouderraad allerlei vergaderingen en activiteiten voor ouders en leerlingen.

Ouderraad - Wie zijn wij?

De Ouderraad van KSO Glorieux is een groep enthousiaste ouders die graag betrokken is bij het schoolgebeuren van onze kinderen. 

De ouderraad KSO Glorieux 2016-2017 bestaat uit:

Naam

functie

Peter Ponnet

voorzitter

Patrick Goeminne

vicevoorzitter
penningsmeester

Els Deconinck

secretaris

Ann Crispyn

 

Ingrid Deckx

 

Marie Eeman

 

Petra Vandenberge

 

Wenyue Zhou (WoWo)

 

Voor meer inlichtingen: Peter Ponnet – voorzitter Ouderraad KSO – 0477 27 84 47 – peterponnet@skynet.be

De ouderraad - Wat doen wij?

De Ouderraad wil in de eerste plaats ouders informeren én op een constructieve wijze meewerken aan de uitbouw van een leerlingvriendelijke school, conform het opvoedingsproject.
Dit realiseren we door:

  • een brug te slaan tussen ouders, directie en leerkrachten,
  • een vinger aan de pols te houden over wat er leeft in de school,
  • bepaalde thema’s bespreekbaar te maken,
  • samen met andere ouders en het schoolteam infoavonden en activiteiten te organiseren.

Tevens zetelt de Ouderraad in de Schoolraad, waardoor we – met personeel, lokale gemeenschap en leerlingen – daadwerkelijk samen participeren aan het schoolbeleid.

Had ook u graag actief willen deelnemen aan de werking van de Ouderraad KSO Glorieux? Dan bent u van harte welkom op één van onze volgende vergaderingen (zie Kalender), of neem vrijblijvend contact op met: Peter Ponnet – voorzitter Ouderraad KSO – 0477 27 84 47 – peterponnet@skynet.be

De ouderraad - Agenda en activiteiten

De Ouderraad KSO Glorieux komt maandelijks samen in de vergaderzaal van KSO Glorieux.

Agenda

De vergaderdata zijn opgenomen in de kalender (alle vergaderingen hebben plaats om 20u.)

Activiteiten

Zich engageren voor en constructief meewerken aan een actief schoolgebeuren, betekent ook dat de Ouderraad Glorieux infoavonden en allerhande activiteiten organiseert.
Onze jaarlijks terugkerende activiteiten zijn:

  • Koekjesverkoop
  • Infoavond (voorjaar)