Inschrijven

 • Posted on: 23 January 2017
 • By: ksoronse

Inschrijven voor het schooljaar 2020 – 2021

De coronacrisis verhindert ons u uit te nodigen voor onze infodag. Via onze website kan u echter al kennismaken met onze nieuwe brochure. Sinds vorig jaar is ons aanbod uitgebreid. Wij bieden naast het domein Economie en organisatie en het domein STEM nu ook de mogelijkheid aan om te starten in het domein Maatschappij en welzijn (vroeger Sociaal-technische wetenschappen en Verzorging). De inschrijvingen worden verdeeld over twee periodes.

INSCHRIJVEN:

wil u uw zoon of dochter inschrijven op Campus Glorieux Secundair?

 

Neem telefonisch contact op met het secretariaat: 055 61 25 20

 

 

STUDIEAANBOD: Meld u hier aan!

Voor info over het studieaanbod van Campus Glorieux Secundair verwijzen wij u graag naar ons studieaanbod en natuurlijk ook naar onze brochures:

 

NIEUW: webshop laptops

Onze school ging in zee met Signpost om het mogelijk te maken tegen een scherpe prijs een kwalitatieve laptop te bestellen die je zal krijgen bij het begin van volgend schooljaar.

Dit aanbod wordt tijdelijk afgesloten, omdat de vraag (ook in andere scholen) niet kan worden bijgehouden.

Meer info vinden jullie HIER

 

Reeds ingeschreven leerlingen

De plaats en de herinschrijving van eigen leerlingen voor het volgende schooljaar is gegarandeerd, welke studiekeuze ze ook maken.

Het is wel zo dat leerlingen die na het huidige schooljaar hun studies in onze school wensen verder te zetten dit uiterlijk de eerste werkweek van de maand juli, behoudens bijkomende proeven, schriftelijk moeten melden.

De schriftelijke melding gebeurt enkel op het voorgedrukte formulier dat de klassenleraar op het einde van het schooljaar aan de leerling bezorgt.

 

Hoe verloopt een inschrijving?

Inschrijvingen gebeuren door een inschrijvingsteam van personeelsleden.
 

Ter gelegenheid van een inschrijving komen volgende handelingen aan bod: 

 • Het intakegesprek waarbij enerzijds het pedagogisch project van de school toegelicht wordt en waar anderzijds de ouders en de leerling ruimschoots de mogelijkheid krijgen vragen te stellen.
 • Het aanbieden van een extra-zorgformulier dat ter plaatse ingevuld wordt. Tijdens deze fase noteert de inschrijver, indien nodig, vertrouwelijke informatie of persoonlijke desiderata nodig voor een goede opvang van de leerling.
 • Het aanbieden van een aanvullend gesprek met directie, zorgcoördinator of CLB-medewerker.
 • Het akkoord gaan met het pedagogisch project en het schoolreglement. Daarom is het nuttig al even het schoolreglement door te nemen alvorens in te schrijven. Het schoolreglement kunt u downloaden vanaf deze website.

Nuttige documenten bij inschrijven

 • Een officieel document dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont.
 • De identiteitskaart en/of de Sis-kaart van het kind: deze vermeldt het rijksregisternummer waarover we dienen te beschikken ivm de leerplichtcontrole.
 • Jaarrapport van het vorige schooljaar en gekregen advies.
 • Bij niet-eerstejaars het syntheseblad van de vorige school waarop het behaalde attest staat.
 • BaSo-zorgfiche (indien gekregen in de basisschool).
 • Indien van toepassing: een gemotiveerd verslag of verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs.

Een leerling is pas definitief ingeschreven wanneer de school beschikt over:

 • het origineel getuigschrift of attest van de basisschool,
 • een ondertekening voor akkoord van het schoolreglement met het pedagogisch project,
 • (indien van toepassing) wanneer redelijke aanpassingen mogelijk zijn (cfr het M-decreet)

Gebeurt de inschrijving door (slechts) één ouder, dan kan aan de inschrijvende ouder gevraagd worden een verklaring te ondertekenen dat hij of zij met de instemming van de andere ouder handelt.


 

Meer info

Voor vragen of meer info kunnen de volgende adressen gecontacteerd worden:

CLB (VCLBZOV) vclb-zov.be/vclb-oudenaarde/

Het LOP (Lokaal Overlegplatform): Luc Top 0499 80 89 67 luc.top@ond.vlaanderen.be

Meer info is ook te vinden op de website van het Ministerie van Onderwijs: www.ond.vlaanderen.be/gok/inschrijvingsrecht