Inschrijven

 • Posted on: 23 January 2017
 • By: ksoronse

Inschrijven voor het schooljaar 2019 – 2020 kan:

 • tijdens de voorrangperiodes (na telefonische afspraak);
 • op de infodag van zaterdag 11 mei 2019 van 10 tot 17 uur;
 • tussen 13 mei en 28 juni (na telefonische afspraak);
 • tijdens de zomervakantie:
  • van zaterdag 29 juni tot en met zaterdag 6 juli 2019 en van maandag 19 augustus tot en met woensdag 21 augustus 2019 (telkens van 9 tot 12 uur, behalve op zondag),
  • van donderdag 22 augustus tot en met vrijdag 30 augustus 2019 (na telefonische afspraak).

Gebeurt de inschrijving door (slechts) één ouder, dan kan aan de inschrijvende ouder gevraagd worden een verklaring te ondertekenen dat hij/zij met de instemming van de andere ouder handelt.

Twijfel je nog en kom je liever eerst kennismaken?

Dat kan! Op dinsdagavond 19 maart '19 en donderdagavond 21 maart '19 organiseren wij om 19.00u een infoavond voor ouders en leerlingen van het 6de leerjaar. Klik hier voor meer info

Wil jij graag starten in een ander leerjaar of kan/kon je er op de infoavonden niet bij zijn? Dan verwelkomen we jouw graag op zaterdag 11 mei '19 tussen 10.00u en 17.00u op onze infodag. Meer info hierover volgt later.

Reeds ingeschreven leerlingen

De plaats en de herinschrijving van eigen leerlingen voor het volgende schooljaar is gegarandeerd, welke studiekeuze ze ook maken.

Het is wel zo dat leerlingen die na het huidige schooljaar hun studies in onze school wensen verder te zetten dit uiterlijk de eerste werkweek van de maand juli, behoudens bijkomende proeven, schriftelijk moeten melden.

De schriftelijke melding gebeurt enkel op het voorgedrukte formulier dat de klassenleraar op het einde van het schooljaar aan de leerling bezorgt.

Hoe verloopt een inschrijving?

Inschrijvingen gebeuren door een inschrijvingsteam van personeelsleden.
Een inschrijving gebeurt NOOIT telefonisch maar ALTIJD na een intakegesprek en in aanwezigheid van minstens één van beide ouders of feitelijk verantwoordelijke.

Ter gelegenheid van een inschrijving komen volgende handelingen aan bod: 

 • Het intakegesprek waarbij enerzijds het pedagogisch project van de school toegelicht wordt en waar anderzijds de ouders en de leerling ruimschoots de mogelijkheid krijgen vragen te stellen.
 • Het aanbieden van een extra-zorgformulier dat ter plaatse ingevuld wordt. Tijdens deze fase noteert de inschrijver, indien nodig, vertrouwelijke informatie of persoonlijke desiderata nodig voor een goede opvang van de leerling.
 • Het aanbieden van een aanvullend gesprek met directie, zorgcoördinator of CLB-medewerker.
 • Het akkoord gaan met het pedagogisch project en het schoolreglement. Daarom is het nuttig al even het schoolreglement door te nemen alvorens in te schrijven. Het schoolreglement kunt u downloaden vanaf deze website.

Nuttige documenten bij inschrijven

 • Een officieel document dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont.
 • De identiteitskaart en/of de Sis-kaart van het kind: deze vermeldt het rijksregisternummer waarover we dienen te beschikken ivm de leerplichtcontrole.
 • Jaarrapport van het vorige schooljaar en gekregen advies.
 • Bij niet-eerstejaars het syntheseblad van de vorige school waarop het behaalde attest staat.
 • BaSo-zorgfiche (indien gekregen in de basisschool).
 • Indien van toepassing: een gemotiveerd verslag of verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs.

Een leerling is pas definitief ingeschreven wanneer de school beschikt over:

 • het origineel getuigschrift of attest van de basisschool,
 • een ondertekening voor akkoord van het schoolreglement met het pedagogisch project,
 • (indien van toepassing) wanneer redelijke aanpassingen mogelijk zijn (cfr het M-decreet)

 


 

Meer info

Voor vragen of meer info kunnen de volgende adressen gecontacteerd worden:

CLB (VCLBZOV) vclb-zov.be/vclb-oudenaarde/

Het LOP (Lokaal Overlegplatform): Luc Top 0499 80 89 67 luc.top@ond.vlaanderen.be

Meer info is ook te vinden op de website van het Ministerie van Onderwijs: www.ond.vlaanderen.be/gok/inschrijvingsrecht