Leerlingenraad

De leerlingenraad wordt jaarlijks verkozen, volgens de eigen statuten. Er is een afzonderlijke leerlingenraad per graad. De leerlingenraad wordt begeleid door de graadcoördinatoren en heeft als voornaamste taak mee te ijveren voor een goede-geest-gemeenschap in onze school, en voor de goede gang van zaken daarbinnen. De raad treedt op als vertegenwoordiger van de leerlingen. Drie leden uit de derde graad zetelen in de schoolraad.

De leerlingenraad formuleert voorstellen i.v.m. schoolbeleid, organiseert activiteiten die kaderen in de opbouw van een positieve schoolcultuur.