Missie

Zo zien we onze opdracht en ons engagement

Onze inspiratie vinden we in de persoon van Stefaan Modest GLORIEUX (1802-1872), een man van inzet en gebed. Als priester wilde hij de onwetendheid en ongeletterdheid, bron van armoede en werkloosheid, bestrijden en de emancipatie van elke mens, als gehele mens, op evangelische basis nastreven. Als pedagoog blijft hij verrassend actueel. Zijn visie op onderwijs als totale ontwikkeling van de leerling - hoofd, hart en handen - vormt nog steeds een draagvlak voor hedendaagse vorming en opvoeding. Zijn spirituele kracht uitte zich in zijn nooit aflatende inzet voor de minder bedeelde, zijn maatschappijkritische houding, zijn gedurfde, vernieuwende en toekomstgerichte aanpak. Stefaan Modest Glorieux is een bezielend voorbeeld voor al wie, vanuit evangelisch oogpunt, bij onderwijs en opvoeding betrokken is.

Wij blijven trouw aan zijn ideaal en aan zijn oorspronkelijke doel, namelijk "aan de kinderen en aan de jeugd – bijzonder aan de kansarmen – een volwaardige, menselijke en christelijke opvoeding en vorming geven." Wij begeleiden alle jongeren bij het ontdekken van waarden en het verwerven van attitudes.

Nu herbergt onze school leerlingen met multireligieuze en multiculturele achtergrond. Als gelovige schoolgemeenschap willen wij dat de christelijke waarden gerespecteerd worden. Anderzijds respecteren wij de overtuiging van de ‘anders denkenden’ zonder onze eigenheid hierbij te verliezen. Verdraagzaamheid en begrip zijn geen holle woorden.

Wij helpen de jongeren in hun groei naar verantwoordelijkheid en weerbaarheid en bereiden ze zo voor op hun taak op lokaal, regionaal, federaal, Europees en mondiaal vlak.

Ons doel is, dat ze als volwassenen hun eigen plaats in de maatschappij vinden en verantwoordelijkheid kunnen dragen voor hun eigen geluk en dat van anderen. Om dit te bereiken, streven we ernaar de kwaliteit van ons onderwijs hoog te houden en waar het kan, deze nog te verbeteren. We bieden de leerlingen die aan ons zijn toevertrouwd maximale kansen, rekeninghoudend met hun eigen capaciteiten en leeftijd.

Ons secundair onderwijs is uniek in de regio door zijn horizontale structuur met aandacht voor verticale doorstroming: de leerlingen zijn over de onderwijsvormen (ASO, BSO, TSO) heen gegroepeerd per leeftijdsniveau in de eerste, tweede of derde graad. Deze horizontale organisatiestructuur maakt het voor de jongeren gemakkelijk om hun weg te zoeken naar de studierichting die het meest aansluit bij hun interesse en leervaardigheden.

Onze school is geen eiland in de grote buitenwereld. We brengen voortdurend het echte leven binnen in de school en we gaan op zoek naar boeiende ontmoetingen buiten de school. We laten de jongeren met open geest zichzelf en de hele wereld ontdekken. Vanuit onze christelijke inspiratie willen we dat ze openstaan voor waarden als sociale betrokkenheid, eerlijkheid, verdraagzaamheid, respect, solidariteit…

Grenzen verkennen en eroverheen springen is lang niet altijd gemakkelijk. Maar bij ons staan de jongeren er niet alleen voor. De leerkrachten, de zorgcoördinatoren en de directie staan altijd voor ze klaar om samen met hen een gepast antwoord te zoeken voor kleine en grote problemen op school of daarbuiten. We vinden het belangrijk dat de jongeren zich thuis voelen op school. Want hoe beter zij zich voelen, hoe beter ze zullen leren. Daarvoor slaan we graag met u de handen in elkaar. Samen willen wij een dynamische leefgemeenschap vormen, waarin iedereen zich thuis voelt en zich als gelijkwaardige partner medeverantwoordelijk voelt voor het dagelijkse leven en leren in onze school.

Neemt u de uitdaging aan?