Daguitstap Antwerpen 4 Kantoor

  • Posted on: 29 May 2017
  • By: lukas

Daguitstap Antwerpen

De leerlingen van 4 Kantoor kregen bij het vak Nederlands Zakelijke Communicatie de kans om zelf een daguitstap te plannen en te organiseren. Via verschillende onderzoeksvragen uit een enquête bleek dat heel wat leerlingen Antwerpen nog niet verkend hadden. De leerlingen kregen vervolgens de taak om een educatieve en een ontspannende activiteit in Antwerpen op te zoeken en uit te werken.

Culture Day op KSO Glorieux

  • Posted on: 17 May 2017
  • By: lukas

De leerlingen van het Ronsese KSO Glorieux konden gisteren genieten van een Culture Day.

"Onze medeleerlingen van alle leerjaren konden deelnemen aan activiteiten en daarbij het goede doel steunen", zeggen de organiserende zesdejaars van Handel en Elektriciteit. Ze werden begeleid door leerkrachten Eva Lamon en Jurgen Dhont. "Zo konden ze onder meer kiezen uit sportactiviteiten, maar zich ook creatief uitleven met henna, het tekenen van patronen of op de djembé."
 

Arabistiek

De leerlingen van 6 HUM leven zich uit als rechter, procureur, advocaat, verdachte of slachtoffer

  • Posted on: 26 April 2017
  • By: lukas

De leerlingen van 6 humane wetenschappen brachten maandag een bezoek aan de rechtbank van eerste aanleg in Kortrijk. In de voormiddag volgende we enkele processen van de correctionele rechtbank en de arbeidsrechtbank. In de namiddag leefden de leerlingen zich in in de rol van rechter, procureur, advocaat, verdachte of slachtoffer.

1, 2, 3, 4, 5 en 6 Latijn beleven de Romeinse geschiedenis

  • Posted on: 9 March 2017
  • By: lukas

Op woensdag 8 maart trokken we met al onze leerlingen die latijn volgen richting Velzeke, waar ze de geschiedenis mochten beleven aan de hand van 2 modules: een museumbezoek en een kledingproject. 

Dat de Romeinen niet allemaal in een toga rondliepen werd meteen duidelijk gemaakt. De gids haalde de tunica, birrus Gallicus, braccae of stola uit de kast en kleedde iedereen aan. Gehuld in deze kledingstukken kwamen onze leerlingen alles te weten over de romanisatie van onze gewesten.

Pagina's